Exodus 37

1 a  Веселиил направи ковчег от дърво ситим: дължината му беше два лакътя и половина, широчината му – лакът и половина, и височината му – лакът и половина; 2и го обкова отвътре и отвън с чисто злато и около него направи златен венец; 3и изля за него четири златни халки за четирите му долни ъгли: две халки на едната му страна и две халки на другата. 4Направи от дърво ситим върлини и ги обкова със злато; 5прокара върлините в халките отстрани на ковчега, за да може да се носи ковчегът. 6Направи също очистилище от чисто злато: дължината му беше два лакътя и половина, а широчината му – лакът и половина. 7От злато извая два херувима; изковани ги направи на двата края на очистилището 8– единия херувим на единия край, а другия херувим на другия край; направи херувимите да се издават от двата края на очистилището. 9Херувимите бяха с разперени отгоре крила, като покриваха с крилата си очистилището, а лицата им бяха едно срещу друго; лицата на херувимите бяха обърнати към очистилището.

10 b  Направи също маса от дърво ситим, два лакътя дълга, лакът широка и лакът и половина висока, 11и я обкова с чисто злато, а около нея направи златен венец; 12около нея направи издатина, колкото една длан, а на издатината ѝ направи златен венец. 13За нея изля четири златни халки и прикрепи халките на четирите ъгли, при четирите ѝ крака; 14при издатината имаше халки, за да се прокарат върлините, за да може с тях да се носи масата. 15Направи върлините от дърво ситим за носене на масата и ги обкова със злато. 16После направи от чисто злато съдове, определени за масата: блюда, кадилници, чаши и кани, за да се извършва възлияние с тях.

17 c  d  След това направи светилник от чисто злато; изкован направи светилника; стъблата му, клоните му, чашките му, наровете му и криновете му излизаха от него. 18От страните му излизаха шест клонки: три клонки на светилника от едната му страна, и три клонки на светилника от другата; 19три чашки като миндалов цвят, нар и кринове имаше на едната клонка; и три чашки като миндалов цвят, нар и кринове имаше на другата клонка; такива бяха шестте клонки, които излизаха от светилника. 20А на стъблото на светилника имаше четири чашки като миндалов цвят с нарове и кринове; 21на шестте клонки, които излизаха от него, имаше един нар под първите две клонки, един крин под вторите две клонки, и пак един нар под третите две клонки; 22наровете и клонките им излизаха от него; той беше изкован изцяло от чисто злато. 23И му направи седем кандилца, а също и щипци и пепелници за него от чисто злато; 24направи го с всичките му принадлежности от талант чисто злато.

25 e  И направи кадилния жертвеник от дърво ситим: лакът дълъг и лакът широк, четвъртит, два лакътя висок; роговете му бяха част от него. 26Обкова го с чисто злато: горната му част, страните му наоколо и роговете му; и направи наоколо му златен венец. 27Под венеца му близо при двата му ъгъла направи две златни халки, направи ги от двете му страни, за да се прокарат в тях върлините, за да бъде носен. 28Върлините направи от дърво ситим и ги обкова със злато.

29 f  Подготви миро за свещено помазване и чисто благовонно кадиво според изкуството на мироварец.
Copyright information for BulCont