Exodus 38

1 a  И направи жертвеника за всеизгарянето от дърво ситим, пет лакътя дълъг и широк пет лакътя, четвъртит, висок три лакътя. 2 b  На четирите му ъгъла постави рогове, които да са част от него, и го обкова с мед. 3Приготви също всички принадлежности на жертвеника: гърнета, лопатки, тасове, вилици и кадилни съдове – всичките му принадлежности направи от мед. 4За жертвеника направи още мрежеста решетка от мед и я постави в него отдолу до половината му. 5Направи четири халки на четирите ъгъла на медната решетка, за да се прокарат върлините. 6Върлините направи от дърво ситим и ги обкова с мед. 7Върлините прокара в халките отстрани на жертвеника, за да бъде носен с тях. Изготви го от дъски, отвътре кух.

8 c  Умивалника направи от мед и подложката му от мед, при това от огледалата на прислужващите жени, които работеха до входа на скинията на събранието, с изящни изображения, които красяха входа.

9 d  Направи и двора: за южната страна завесите му бяха от препреден висон, сто лакътя дълги. 10Стълбовете за тях бяха двадесет, с двадесет медни подложки; а куките и скобите на стълбовете им бяха сребърни. 11Също и по северната страна завесите бяха сто лакътя дълги. Стълбовете за тях бяха двадесет, с двадесет медни подложки, а куките и скобите на стълбовете бяха сребърни. 12Откъм западната страна завесите бяха петдесет лакътя дълги; за тях имаше десет стълба, подложките бяха десет, куките на стълбовете и скобите им бяха сребърни. 13И от челната страна към изток завесите бяха петдесет лакътя. 14От едната страна на входа завесите бяха петнадесет лакътя; стълбовете за тях бяха три, както и подложките три. 15Също и от другата страна имаше петнадесет лакътя завеси; стълбовете за тях бяха три, както и подложките три. 16Всички завеси в двора наоколо бяха от препреден висон, 17подложките на стълбовете – медни; куките на стълбовете и скобите им – сребърни; върховете – обковани със сребро, и всички стълбове на двора бяха свързани със сребърни скоби. 18А завесата на входа на двора беше извезано изделие от синя, пурпурна и червена вълна и от препреден висон, навсякъде дълга двадесет лакътя, висока пет лакътя, както и завесите на двора. 19Стълбовете за тях бяха четири, както и медните подложки четири; куките им бяха сребърни, а върховете им – обковани със сребро, както и скобите им – сребърни. 20Всички колове около скинията и двора бяха медни.

21 Ето равносметка на средствата, употребени за скинията на свидетелството. Тя е изготвена по заповед на Мойсей чрез левитите под ръководството на Итамар, син на свещеник Аарон. 22 e  Всичко, което Господ заповяда на Мойсей, извърши Веселиил, син на Урий, син на Ор, от Юдовото племе; 23с него беше Ахолиав, син на Ахисамах, от Дановото племе, резбар, изкусен тъкач и везач на син, пурпурен, червен и висонов плат.

24 Всичкото злато, употребено за изработване на всички принадлежности на светилището, злато, принесено в дар, беше двадесет и девет таланта и седемстотин и тридесет сикли, свещени сикли. 25А среброто, постъпило от данъци при преброяването в общността от израилтяните, беше сто таланта и хиляда седемстотин седемдесет и пет сикли, свещени сикли: 26 f  по половин сикла на човек, пресметнато според свещената сикла, от всеки, който идва за преброяване, от двадесет години и нагоре, а именно от шестстотин и три хиляди и петстотин и петдесет души. 27Сто таланта сребро струваше изливането на подложките на светилището и подложките на завесите; сто подложки от сто таланта, по талант за подложка; 28а за хиляда седемстотин седемдесет и пет сикли той изготви куки за стълбовете, обкова върховете им и направи за тях скоби. 29А принесената в дар мед беше седемдесет таланта и две хиляди и четиристотин сикли. 30От нея Веселиил изготви подложки за стълбовете при входа в скинията на свидетелството, меден жертвеник и медна решетка за него, всички съдове на жертвеника, 31както и подложките за стълбовете на целия двор и подложките за стълбовете при входа на двора, и всички колове на скинията, и всички колове около двора.
Copyright information for BulCont