Exodus 39

Одежди за първосвещеник Аарон

1 a  А от синя, пурпурна и червена вълна направиха служебни одежди да свещенодействат в светилището; направиха и свещени одежди за Аарон, както Господ бе заповядал на Мойсей.

2 Направиха и ефод от злато, от синя, пурпурна и червена вълна и от препреден висон. 3Изковаха листа от злато и ги нарязаха на нишки, за да ги втъкат между сините, пурпурните, червените и висоновите нишки – всичко изкусна изработка. 4Направиха му презрамници, които да се връзват, за да се държи на двата си края. 5Поясът на ефода, който беше отгоре му, еднакъв с него по направа, беше направен от злато, от синя, пурпурна и червена вълна и от препреден висон, както Господ бе заповядал на Мойсей.

6 Изработиха ониксови камъни, вложиха ги в златни гнезденца и начертаха на тях имената на синовете на Израил, както се гравира печат. 7Тях той постави в презрамниците на ефода, за спомен на израилтяните, както Господ бе заповядал на Мойсей.

8 Направиха като изкусно изделие и нагръдник, също такава изработка като ефода, от злато, от синя, пурпурна и червена вълна и от препреден висон. 9Той беше четвъртит. Направиха нагръдника двоен – педя дълъг и педя широк, той беше двоен. 10По него наредиха четири реда благородни камъни; наред: рубин, топаз, смарагд – това е първи ред; 11втори ред: антракс, сапфир и елмаз; 12трети ред: опал, ахат и аметист; 13четвърти ред: хризолит, оникс и яспис; те бяха вложени в златни гнезденца. 14Камъните бяха според имената на дванадесетте синове на Израил. Както се гравира печат, на всеки от тях беше начертано по едно име за всяко от дванадесетте племена. 15На нагръдника направиха изплетена като венец верижка от чисто злато. 16Направиха също две златни гнезденца и две златни халкички и прикрепиха двете халкички за двата края на нагръдника. 17Закачиха двете изплетени златни верижки за двете халкички по краищата на нагръдника, 18а двата края на двете верижки прикрепиха към двете гнезденца и ги сложиха на презрамниците на ефода откъм лицето му. 19Направиха още две златни халкички и ги прикрепиха към двата други края на нагръдника, на страната му, която е отвътре на ефода. 20Направиха така също две златни халкички и ги прикрепиха към двата презрамника на ефода отдолу, откъм лицето му, където се събират краищата му, над пояса на ефода. 21Нагръдника вързаха с халкичките му за халкичките на ефода с връв от синя вълна, за да стои над пояса на ефода и да не се отделя нагръдникът от ефода, както Господ бе заповядал на Мойсей.

22 За ефода беше изготвена връхна одежда, тъкана, цялата от синя вълна. 23В средата на връхната одежда имаше отвор, като отвора на броня, и наоколо му имаше обшивка, за да не се съдира. 24По полите на връхната одежда направиха нарове от синя, пурпурна и червена вълна. 25Направиха и звънчета от чисто злато и окачиха звънчетата между наровете наоколо по полите на връхната одежда: 26звънче и нар, звънче и нар, наоколо по полите на връхната одежда при свещенослужение, както Господ бе заповядал на Мойсей.

27 За Аарон и за синовете му изготвиха тъкани хитони от висон, 28кидар от висон, превръзки за глава от висон, долна ленена дреха от препреден висон, 29пояс от препреден висон и от синя, пурпурна и червена вълна, везана изработка, както Господ бе заповядал на Мойсей.

30 Направиха и плочица, венец на светинята, от чисто злато и гравираха на нея надпис, както гравират на печат: „Светиня Господня“; 31за нея вързаха син вълнен ширит, за да се връзва за кидара отгоре, както Господ бе заповядал на Мойсей.

32 b  Така приключи цялата работа по скинията на събранието. Израилтяните извършиха всичко, както Господ бе заповядал на Мойсей – така те постъпиха. 33Тогава донесоха при Мойсей скинията, покривката и всичките ѝ принадлежности – куките, дъските, върлините, стълбовете с подложките, 34покривката от овнешки червени кожи, покривката от сини кожи и завесата за закриване, 35ковчега на свидетелството и върлините му, очистилището, 36масата с всичките ѝ принадлежности и хлябовете на предложението, 37светилника от чисто злато, кандилцата му, кандилцата, наредени по него, и всичките му принадлежности, маслото за осветление, 38златния жертвеник, мирото за помазване, ароматите за кадене, завесата за входа на скинията, 39медния жертвеник с медната му решетка, върлините му и всичките му принадлежности, умивалника и подложката му, 40дворните завеси, стълбовете и подложките, завесата при входа на двора, въжетата и коловете, и всички неща, необходими за свещенослужение в скинията на събранието, 41служебните одежди за свещенослужение в светилището, свещените одежди на свещеник Аарон и одеждите на синовете му за свещенодействие. 42Както Господ бе заповядал на Мойсей, така и израилтяните извършиха цялата работа. 43След това Мойсей прегледа цялата работа; ето те бяха я извършили, както бе заповядал Господ, така я бяха извършили. И Мойсей ги благослови.
Copyright information for BulCont