Exodus 40

Построяване и освещаване на скинията

1 След това Господ говори още на Мойсей: 2„В първия месец, на първия ден от месеца построй скинията на събранието, 3постави в нея ковчега на свидетелството и покрий ковчега със завеса. 4Внеси масата и нареди на нея това, което трябва да се нареди, внеси светилника и постави кандилцата му. 5Постави златния жертвеник за кадене пред ковчега на свидетелството и окачи завесата при входа на скинията! 6Постави и жертвеника за всеизгарянето пред входа на скинията на събранието! 7Постави умивалника между скинията на събранието и жертвеника и налей в него вода! 8Приготви двор наоколо и окачи завесата на входа на двора.

9 a  Вземи мирото за помазване, помажи скинията и всичко, което е в нея; освети я заедно с всичките ѝ принадлежности, за да бъде тя свята! 10Помажи жертвеника за всеизгарянето и всичките му принадлежности и освети жертвеника, за да бъде жертвеникът велика светиня! 11Помажи умивалника заедно с подложката му и го освети!

12 b  Тогава доведи Аарон и синовете му при входа на скинията на събранието и ги умий с вода! 13Облечи Аарон в свещените одежди, помажи го и го освети, за да свещенодейства пред Мене! 14Доведи също и синовете му, облечи ги с хитони, 15помажи ги, както помаза баща им, за да свещенодействат пред Мене! Това помазване ще им придаде свещеническо достойнство за всички времена, от поколение на поколение.“

16 Мойсей извърши всичко точно така, както Господ му беше заповядал. 17В първия месец на втората година
40:17 В Септуагинта е добавено: „след излизането им от Египет“.
, в първия ден от месеца, бе построена скинията.
18Мойсей построи скинията, постави подложките ѝ, сложи дъските ѝ, намести върлините, изправи стълбовете ѝ, 19разпъна покривката над скинията и постави покривалото върху покривката, както беше заповядал Господ на Мойсей. 20Тогава той взе скрижалите, постави ги в ковчега на свидетелството, провря върлините през скобите на ковчега и постави очистилището върху ковчега. 21Той внесе в скинията ковчега, окачи завесата и закри с нея ковчега на свидетелството, както беше заповядал Господ на Мойсей.

22 Постави масата в скинията на събранието, на северната страна на скинията, отвън на завесата; 23нареди на нея хлябовете пред Господа, както беше заповядал Господ на Мойсей. 24Той сложи светилника в скинията на събранието срещу масата, на южната страна на скинията, 25и постави кандилцата пред Господа, както беше заповядал Господ на Мойсей. 26Постави златния жертвеник в скинията на събранието пред завесата 27и сложи на него да гори благовонна смес за кадене, както беше заповядал Господ на Мойсей. 28Той окачи завеса при входа на скинията; 29постави жертвеника за всеизгарянето при входа на скинията на събранието и принесе на него всеизгаряне и хлебен принос, както беше заповядал Господ на Мойсей. 30Сложи умивалника между скинията на събранието и жертвеника и наля в него вода за миене. 31В него Мойсей, Аарон и синовете му миеха ръцете си и краката си. 32Когато влизаха в скинията на събранието и пристъпваха към жертвеника, те се умиваха, както беше заповядал Господ на Мойсей. 33Той приготви двор около скинията и около жертвеника, като окачи завесата на входа на двора. Така Мойсей завърши делото.

34 d  e  Тогава облакът покри скинията на събранието и славата на Господа изпълни скинията. 35Мойсей не можеше да влезе в скинията на събранието, защото облакът беше слязъл там и славата на Господа изпълваше скинията. 36 f  Когато облакът се вдигнеше от скинията, израилтяните тръгваха на път при всичките си пътувания. 37Но ако облакът не се вдигнеше, те не тръгваха на път до деня, когато се вдигнеше. 38Защото облакът на Господа стоеше над скинията през деня, а през нощта над нея имаше огън пред очите на цял Израил през цялото им странстване.
Copyright information for BulCont