Exodus 2

Раждане на Мойсей

1 Един човек от Левиевия род отиде и се ожени за левитянка. 2 a  Тази жена зачена и роди син. Понеже тя видя, че детето е красиво, кри го три месеца. 3Но тъй като не можеше повече да го крие, взе кошче, изплетено от папирусна тръстика, намаза го с асфалт и смола, постави в него детето и го сложи сред тръстиката при брега на Нил. 4А сестра му стоеше отдалеч, за да види какво ще стане с него.

5 Тогава фараоновата дъщеря дойде на Нил да се къпе, а придружаващите я слугини се движеха по речния бряг. Тя видя кошчето в тръстиката и прати робинята си да го донесе. 6Когато го отвори, тя видя – ето плачещо дете. Тя се смили над него с думите: „Това е от еврейските деца.“ 7Тогава сестрата на детето каза на фараоновата дъщеря: „Да отида ли да ти повикам жена кърмачка от еврейките, за да ти откърми детето?“ 8Фараоновата дъщеря ѝ отговори: „Да, иди.“Момичето отиде и повика майката на детето. 9Фараоновата дъщеря ѝ поръча: „Вземи това дете и ми го откърми; ще ти давам заплата за това.“Жената взе детето и го кърми. 10 b  А когато детето порасна, тя го заведе при фараоновата дъщеря. Тя го осинови и го нарече Мойсей, „защото, каза тя, от водата го извадих“.

Бягство на Мойсей в мадиамската земя

11 В онова време, когато Мойсей порасна, отиде при братята си
2:11 В Септуагинта е добавено: „Израилевите синове“.
и видя робския им труд. Видя още, че един египтянин бие евреин, принадлежащ към братята му.
12Тогава той се обърна на всички страни и след като се убеди, че няма никого, уби египтянина и го скри в пясъка. 13Когато на другия ден отново излезе, двама евреи се караха помежду си и той каза на този, който не беше прав: „Защо биеш сънародника си?“ 14 d  А този отговори: „Кой те постави за надзорник и съдия над нас? Да не възнамеряваш също и мене да убиеш, както уби египтянина?“Мойсей се уплаши и си каза: „Явно нещо се е разбрало.“ 15 e  Когато фараонът чу за това нещо, замисли смъртно наказание за Мойсей.

Тогава Мойсей побягна от фараона, отправи се към мадиамската земя и там се установи до един кладенец.
16 f  Мадиамският свещеник имаше седем дъщери. Те дойдоха, наляха вода и напълниха коритата, за да напоят овците на своя баща. 17Но овчарите дойдоха и ги изгониха. Тогава Мойсей стана, помогна им и напои овцете им. 18Когато те се върнаха при баща си Рагуил, той попита: „Как така рано си дойдохте днес?“ 19Тогава те разказаха: „Един египтянин ни помогна пред овчарите, даже ни наля вода и напои овците.“ 20Той попита дъщерите си: „Къде е той? Защо го оставихте? Поканете го да се нахрани.“ 21На Мойсей допадна да остане да живее при този човек. Той даде на Мойсей за жена дъщеря си Сепфора. 22 g  Когато тя роди син, той го нарече Гирсам, защото казваше: „Чужденец станах в чужда земя
2:22 В някои преводи е добавено: „Тя зачена пак, роди друг син, и той го нарече Елиезер, като каза: „Богът на моя баща беше ми помощник и ме спаси от фараоновата ръка“.“
.“

23 След дълго време египетският цар умря. Израилтяните стенеха от робското тегло и викаха, и викът им за помощ от робското тегло стигна до Бога. 24 i  Бог чу стенанията им и Бог си спомни за Своя завет с Авраам, Исаак и Яков. 25Бог погледна благосклонно към израилтяните и се смили над тях.
Copyright information for BulCont