Exodus 27

Жертвеник и двор на скинията

1 a  b  Направи жертвеник от дърво ситим – дълъг пет лакътя, широк пет лакътя; четвъртит да бъде жертвеникът, висок три лакътя. 2На четирите му ъгъла постави рогове, които да са част от него; и го обкови с мед. 3За него приготви гърнета, за да се изсипва в тях пепелта, лопатки, тасове, вилици и кадилни съдове – всички прибори направи от мед. 4За него направи мрежеста решетка от мед, а на четирите ъгъла на тази мрежа направи четири медни халки. 5Постави я в жертвеника отдолу, така че мрежата да дойде до половината на жертвеника. 6За жертвеника приготви върлини от дърво ситим и ги обкови с мед. 7Прокарай върлините през халките, така че когато жертвеникът се носи, върлините да бъдат от двете страни. 8Изготви го от дъски кух – така, както ти бе показано на планината.

9 c  Направи двор на скинията: за южната страна завесите за двора да бъдат от препреден висон, дълги сто лакътя за едната страна. 10Стълбовете за тях да бъдат двадесет, с двадесет медни подложки, а кукичките и скобите на стълбовете да бъдат сребърни. 11Също и надлъж по северната страна да има завеси, дълги сто лакътя. Стълбовете за тях да бъдат двадесет, с двадесет медни подложки за тях, а кукичките и скобите на стълбовете да бъдат сребърни. 12По-нататък, за двора от западната страна по широчина да има завеси дълги петдесет лакътя; стълбовете за тях да бъдат десет, с десет подложки. 13От челната страна към изток широчината на двора да бъде петдесет лакътя. 14От едната страна на входа да има петнадесет лакътя завеси – стълбовете за тях да бъдат три, както и подложките им три. 15Също и от другата страна да има петнадесет лакътя завеси – стълбовете за тях да бъдат три, както и подложките им три. 16А за врата на двора трябва да има дванадесет лакътя извезана завеса от синя, пурпурна и червена вълна и от препреден висон, везана работа; стълбовете за нея да бъдат четири, с четири подложки. 17Всички стълбове около двора трябва да са свързани със сребърни скоби; трябва да имат сребърни кукички и медни подложки. 18Дължината на двора да бъде сто лакътя, широчината навсякъде – петдесет, а височината – пет лакътя; завесите да бъдат от препреден висон, а подложките на стълбовете – медни. 19Всички прибори на скинията, които се употребяват с някакво предназначение в нея, всичките ѝ колове, коловете в двора да са от мед.

20 d  Заповядай на израилтяните да ти донасят чисто маслиново масло, предназначено за светилника, за да има винаги светлина. 21 e  В скинията на събранието извън завесата, която е пред ковчега на свидетелството, Аарон и синовете му ще го палят да гори от вечер до сутрин пред Господа. Това да бъде за израилтяните вечно задължение, спазвано от поколенията им.
Copyright information for BulCont