Exodus 28

Одежди на свещениците

1 a  При себе си ти вземи между израилтяните брат си Аарон и синовете му, за да Ми служат като свещеници: Аарон заедно с Аароновите синове Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар. 2Приготви свещени одежди на брат си Аарон, за слава и великолепие. 3Говори с всички умни мъже, които Аз съм надарил с дух на премъдрост, да направят одежди на Аарон за посвещението му и той ще може да Ми служи като свещеник. 4Ето одеждите, които те трябва да направят: нагръдник, ефод, горна риза, реснат хитон, кидар и пояс. Нека направят свещени одежди на брат ти Аарон и на синовете му, за да Ми служат като свещеници. 5За тази цел нека използват злато, синя, пурпурна и червена вълна и висон 6и да направят ефод като изкусно изделие от злато, от синя, пурпурна и червена вълна и от препреден висон.

7 На двата си края той трябва да има два презрамника, които да се връзват, за да се държи. 8И поясът на ефода, който е отгоре му, да бъде еднакъв с него по направа – от злато, от синя, пурпурна и червена вълна и от препреден висон. 9Вземи два ониксови камъка и начертай на тях имената на израилтяните: 10шест от техните имена върху единия камък и шестте останали имена върху другия камък, по реда на рождението им. 11С изкуството на каменоделец, както се гравират печати, начертай на двата камъка имената на израилтяните; и вложи ги в златни гнезденца. 12 b  Тези два камъка постави върху презрамниците на ефода – това са камъни за спомен на израилтяните; и нека Аарон носи имената им на двете си рамена за спомен пред Господа. 13След това направи гнезденцата от злато, 14както и две верижки от чисто злато, направи ги изплетени като венец; прикрепи плетените верижки за гнезденцата.

15 Направи съдийски нагръдник като изкусно изделие – направи го също такова изделие, както ефода: от злато, от синя, пурпурна и червена вълна и от препреден висон го направи; 16той трябва да бъде четириъгълен, двоен, педя дълъг и педя широк. 17Нареди по него четири реда изработени камъни, наред: рубин, топаз, смарагд – това е първи ред; 18втори ред: карбункул, сапфир и елмаз; 19трети ред: опал, ахат и аметист; 20четвърти ред: хризолит, оникс и яспис; те трябва да се вложат в златни гнезденца. 21Камъните трябва да бъдат според имената на израилтяните дванадесет, според имената им, както се гравира печат; да бъдат за дванадесетте племена, всеки камък според името му. 22На нагръдника направи изплетени като венец верижки от чисто злато. 23За нагръдника направи две златни халкички от злато и прикрепи двете халкички за двата края на нагръдника. 24Съедини двете изплетени златни верижки с двете халкички в краищата на нагръдника, 25а двата края на двете верижки прикрепи към двете гнезденца и ги сложи на презрамниците на ефода откъм лицето му. 26Направи още две златни халкички и ги прикрепи към двата други края на нагръдника откъм онази страна, която е отвътре на ефода. 27Направи и други две златни халкички и ги прикрепи към двата презрамника на ефода отдолу, откъм лицето му, където се събират краищата му, над пояса на ефода. 28Нагръдника да вържат с халкичките му за халкичките на ефода с връв от синя вълна, за да стои над пояса на ефода и да не се отделя нагръдникът от ефода. 29Така Аарон, когато влиза в светилището, ще носи имената на израилтяните върху съдийския нагръдник на сърцето си за постоянен спомен пред Господа. 30 c  На съдийския нагръдник положи Урим и Тумим, които да бъдат на Аароновото сърце, когато влиза
28:30 В Септуагинта е добавено: „в светилището“.
пред Господа. Аарон трябва постоянно да носи на сърцето си „отсъждането“за израилтяните пред Господа.

31 Направи връхната одежда за ефода цялата от син пурпур. 32В средата ѝ отгоре трябва да има отвор за главата; около отвора ѝ трябва да има тъкана обшивка, както има отворът на броня, за да не се съдира. 33По полите ѝ направи нарове от синя, пурпурна и червена вълна – наоколо по полите ѝ; както и златни звънчета наоколо да има между тях: 34златно звънче и нар, златно звънче и нар, наоколо по полите на връхната одежда. 35 e  Аарон да я носи, когато служи, за да се слуша от него звънтене, като влиза в светилището пред Господа и като излиза, за да не умре.

36 Направи плочица от чисто злато, гравирай на нея, както гравират на печат: „Светиня Господня“, 37и я привържи със син ширит за кидара, за да бъде отпред на кидара. 38Тя да бъде на Аароновото чело и Аарон да бъде отговорен за пропуските на приносите, които израилтяните посвещават, и на всички дарове, които те принасят; тя да бъде постоянно на челото му, за да благоволи Господ към тях.

39 Хитона направи от висон, както и кидара от висон; направи и извезан пояс. 40Така също направи и за синовете на Аарон хитони, пояси и превръзки за главата им – за слава и великолепие! 41Облечи с тях брат си Аарон и синовете му с него, помажи ги, връчи им свещенство и ги освети, за да Ми служат като свещеници. 42 f  Направи им долни ленени дрехи за прикриване телесната им голота от кръста до под коленете. 43Аарон и синовете му да ги носят, когато влизат в скинията на събранието или пристъпват към жертвеника да служат в светилището, за да не си навлекат вина и да не умрат. Това е вечна наредба за него и за потомството му след него.
Copyright information for BulCont