Exodus 36

1И така, Веселиил и Ахолиав, и всички мъдри по разум мъже, на които Господ даде мъдрост и разум, за да знаят да работят всякаква работа, за служба на светилището, нека работят според всичко, което бе заповядал Господ.“

2 След това Мойсей определи Веселиил и Ахолиав и всички мъдри по разум мъже, на които Господ даде мъдрост, и всички, на които сърцата се затрогнаха – да пристъпят към работа. 3Те взеха от Мойсей всички приноси, които израилтяните бяха принесли, за да изработят потребното за светилището. А в същото време всяка сутрин продължаваха да принасят при Мойсей още доброволни дарове. 4Тогава дойдоха всички мъдри по разум мъже, които изработваха всякакви неща за светилището – всеки дойде от работата си, с която се занимаваше. 5Те говориха с Мойсей и казаха: „Народът принася много повече, отколкото е необходимо за работите, които Господ заповяда да се направят.“ 6Затова Мойсей издаде заповед и в лагера беше обявено: „Никой мъж, никоя жена да не правят вече приноси в светилището.“Така народът престана да прави приноси. 7Имаше доста принесено за всякакви неща, които трябваше да се направят, дори оставаше повече.

8 a  Тогава всички мъдри по разум мъже, които се занимаваха с изграждането на скинията, приготвиха десет платна от препреден висон и от синя, пурпурна и червена вълна; а по тях извезаха изкусно изработени херувими. 9Дължината на всяко платно беше двадесет и осем лакътя, и широчината на всяко платно – четири лакътя: всички платна бяха една мярка. 10Веселиил скачи петте платна едно с друго и други пет платна скачи едно с друго. 11Той направи още сини петлици по края на едното платно, където то се съединява с другото; такива той направи и по края на последното платно, за да го съедини с другото. 12Петдесет петлици направи на едното платно и петдесет петлици направи по края на платното, където то се съединява с другото; тези петлици съвпадаха една с друга. 13Той също направи петдесет златни куки и с куките съедини едно платно с друго, и скинията стана едно цяло.

14 После той направи платна от козина за покриване на скинията; направи единадесет такива платна; 15едното платно беше дълго тридесет лакътя, а широко четири лакътя; единадесетте платна бяха една мярка. 16Скачи пет платна отделно и шест платна отделно. 17След това той направи петдесет петлици по края на крайното платно, където се скачва с другото, и петдесет петлици направи по края на платното, което се скачва с другото. 18Направи петдесет медни куки, за да скачват покрива, та да стане едно цяло. 19За скинията той направи покрив от червено боядисани овнешки кожи и за отгоре покривало от сини кожи.

20 От дърво ситим изготви дъски за скинията, за да стоят прави: 21всяка дъска беше десет лакътя дълга, а един лакът и половина широка. 22На всяка дъска имаше по два шипа, един срещу друг: така направи той на всички дъски на скинията. 23И приготви за скинията двадесет такива дъски за южната страна; 24постави и четиридесет сребърни подложки под двадесетте дъски: две подложки под една дъска за двата ѝ шипа и две подложки под друга дъска за двата ѝ шипа. 25Също и за втората северна страна на скинията направи двадесет дъски 26с четиридесет сребърни подложки: по две подложки под всяка дъска. 27А за задната западна страна на скинията приготви шест дъски, 28както и две дъски за ъгъла в скинията откъм задната страна. 29Те бяха скачени отдолу и скачени отгоре с една халка. Така направи той с двете дъски на двата ъгъла. 30И така, имаше осем дъски и шестнадесет сребърни подложки, по две подложки под всяка дъска.

31 Направи също върлини от дърво ситим: пет за дъските от едната страна на скинията, 32пет върлини за дъските на другата страна на скинията и пет върлини за дъските на задната западна страна на скинията. 33Направи и средната върлина, която е в средата на дъските, да минава от край до край. 34Дъските обкова със злато, от злато приготви и халките за провиране на върлините, както и върлините обкова със злато.

35 Направи завеса от синя, пурпурна и червена вълна и от препреден висон, като на нея извеза изкусно изработени херувими. 36За нея приготви четири стълба от ситим и ги обкова със злато; изработи и златни куки и изля за стълбовете четири сребърни подложки. 37Направи извезана завеса за входа на скинията от синя, пурпурна и червена вълна и от препреден висон 38и пет стълба за нея с куки; и обкова върховете им и скобите им със злато и изля пет медни подложки.
Copyright information for BulCont