Ezekiel 10

Господнята слава напуска храма

1 a  b  Тогава погледнах и ето отгоре на свода, който беше над главите на херувимите, над тях се виждаше нещо като сапфирен камък, като подобие на престол. 2 c  Тогава Бог се обърна към мъжа, облечен в ленената дреха, и каза: „Влез между колелата под херувимите и напълни шепите си с горящи въглени измежду херувимите, и ги рапръсни над града!“И пред очите ми той влезе. 3А херувимите стояха от дясната страна на храма, когато мъжът влезе, и облак изпълни вътрешния двор. 4 d  Тогава славата на Господа се издигна нагоре над херувима и се премести над прага на дома. И домът се изпълни с облак, а дворът – с блясъка от Господнята слава. 5 e  И шумът от крилата на херувимите се чуваше чак до външния двор – като гласа на Всемогъщия Бог, когато говори.

6 И Той заповяда на мъжа, облечен в ленената дреха: „Вземи огън измежду колелата, измежду херувимите“, и той влезе и застана отстрани до едно от колелата. 7И един херувим простря ръката си измежду херувимите към огъня, който беше между херувимите. Той вдигна огън и го постави в шепите на облечения в ленената дреха, а той го взе и излезе. 8И под крилата на херувимите се виждаше нещо като човешка ръка.

9 И като гледах, забелязах, че отстрани на херувимите имаше четири колела – по едно колело до всеки херувим. И видът на колелата беше като блясък на скъпоценен камък. 10И всички четири бяха еднакви на външен вид, като че ли едно колело беше изобразено в друго. 11Когато вървяха, те се движеха на четирите си страни, без да променят посоката. Защото към която и посока да беше обърнато лицето им, следваха я, без да се отклоняват, когато се движат. 12 f  И целите им тела, гърбовете им, ръцете им, крилата им и колелата на четирите от тях бяха навсякъде пълни с очи. 13За тези колела чувах, че се наричат „вихър“. 14 g  И всяко имаше четири лица: първото беше лице на херувим, второто – лице на човек, третото – лице на лъв, и четвъртото – лице на орел.

15 Тогава херувимите се издигнаха. Те бяха същите живи същества, които видях при река Ховар. 16И когато херувимите вървяха, до тях вървяха и колелата. И когато херувимите разперваха крилата си, за да се издигнат от земята, дори колелата не се отклоняваха от мястото си до тях. 17Когато стояха, стояха и те; и когато се издигаха, издигаха се с тях, защото духът на живите същества беше у тях.

18 Тогава Господнята слава се отдръпна от прага на храма и спря над херувимите. 19И херувимите разпериха крилата си и се издигнаха от земята пред очите ми, когато тръгваха, и колелата бяха непосредствено до тях. И застанаха при входа на източната порта на Господния храм и славата на Израилевия Бог се носеше над тях. 20Това бяха живите същества, които видях в подножието на Израилевия Бог при река Ховар. Тогава забелязах, че това бяха херувими. 21И всеки имаше четири лица и четири крила, и под крилата им – нещо като човешки ръце. 22А видът на лицата им по външност беше подобен на онези, които видях при река Ховар. Всяко се движеше направо.
Copyright information for BulCont