Ezekiel 14

Идолопоклонството на Израилевите стареи

1 a  След това някои от Израилевите стареи дойдоха и седнаха пред мене. 2И Господ отправи слово към мене: 3„Сине човешки, тези мъже издигнаха своите идоли в сърцата си и поставиха точно пред лицата си причината на беззаконието си. И трябва ли да позволявам да бъда питан от тях? 4Затова говори с тях и им кажи: „Така казва Господ Бог: „Всеки мъж от Израилевия дом, който издига идолите си в сърцето си или поставя точно пред лицето си причината на беззаконието си и след това дойде при пророка, Аз, Господ, ще му дам отговор съответно, според множеството му идоли, 5за да уловя целия Израилев дом, всички, които се отдалечават от Мене поради идолите си със сърцата си“.“

6 Затова казвам на Израилевия дом: „Така казва Господ Бог: „Разкайте се и се отвърнете от вашите идоли! Отвърнете лицата си от всичките си мерзости! 7Защото, ако някой от Израилевия дом или от чужденците, които живеят в Израил, се отдели от Мене и издигне своите идоли в сърцето си, и постави точно пред лицето си причината на нечестието си, и тогава отиде при пророка, за да попита за Мене чрез него, Аз, Господ, ще му отговоря веднага. 8И ще поставя лицето Си против този мъж. Ще го превърна в знамение и притча. Ще го изтръгна от Своя народ. Тогава ще узнаете, че Аз съм Господ.

9 Но ако пророкът се съблазни да изкаже слово, че Аз, Господ, съм Онзи, Който заблуждава този пророк, ще простра ръката Си върху него и ще го изтребя от Своя народ Израил. 10И ще понесат вината за беззаконието си. Каквато е вината на този, който пита, такава ще бъде вината и на пророка, 11за да не се отдалечава повече Израилевият род от Мене и да не се оскверняват повече с всякакви свои прегрешения“. Тогава „те ще бъдат Мой народ и Аз ще бъда техен Бог“, казва Господ Бог.“

12 b  И Господ отправи слово към мене: 13„Сине човешки! Ако една страна съгреши против Мене, като постъпва вероломно, и Аз простра Своята ръка против нея и прекъсна снабдяването ѝ с хляб, и изпратя глад върху нея, и я лиша от хора и животни, 14 c  дори ако сред нея са тези трима мъже – Ной, Даниил и Йов, – чрез своята праведност те биха спасили само своя живот, казва Господ Бог. 15Ако изпратя срещу тази страна зли зверове и те я обезлюдят, и тя станеше пуста и несигурна за преминаване поради зверовете, 16дори ако тези трима мъже са сред нея – както Аз съм жив, казва Господ Бог, – те не биха спасили нито синовете, нито дъщерите! Единствено те биха се спасили, докато страната ще бъде опустошена. 17Ако изпратя меч върху тази страна и кажа „Нека мечът премине през страната“, и я лиша от хора и добитък, 18дори ако тези трима бяха сред нея – както Аз съм жив, казва Господ Бог, – те не биха спасили нито синовете, нито дъщерите; единствено те биха се спасили. 19Или ако изпратя болест върху тази страна и излея яростта Си върху нея с кръвопролитие, лишавайки я от човек и добитък, 20дори ако Ной, Даниил или Йов са сред нея, както Аз съм жив, казва Господ Бог, те не биха спасили нито син или дъщеря. Единствено те биха спасили своя живот поради праведността си.“

21 d  Защото така казва Господ Бог: „Ако наложа върху Йерусалим Своите четири пагубни присъди – меч, глад, люти зверове и болест, – изтребващи в него човек и добитък, 22все пак в него ще бъдат оставени някои оцелели, ще бъдат изведени някои от техните синове и дъщери. Ето те идват при вас! Но когато видите техните постъпки и дела, тогава ще въздъхнете с облекчение за бедствието, което нанесох върху Йерусалим – за всичко, което изпратих върху него. 23Те ще ви утешат, когато видите техните постъпки и дела. Тогава ще узнаете, че не сторих без причина всичко, което извърших в града“, казва Господ Бог.
Copyright information for BulCont