Ezekiel 24

Притча за врящия котел

1 След това Господ отправи слово към мене на десетия ден от десетия месец на деветата година: 2 a  „Сине човешки, запиши си датата, точно този ден – вавилонският цар обсади Йерусалим точно на този ден, – 3 b  и състави притча относно размирния дом.

Кажи им: „Така казва Господ Бог: „Постави котел, постави го. След това налей вода в него.
4Събери в него парчетата месо, всяко добро парче, бут и плешка. Напълни го с най-хубавите парчета. 5Вземи най-доброто от стадото. И дори натрупай дърва под него. Нека бързо кипнат и дори нека заврат парчетата в него“.

6 Затова така рече Господ Бог: „Горко на кървавия град, котела, в който има ръжда, чиято ръжда не изчезва от него! Парче по парче я махни от него. Не много е останало върху него. 7Защото кръвта ѝ е сред нея. Тя го постави на гола скала. Не го изля на земята, за да го покрие с прах. 8За да се предизвика гняв, за да се отмъсти, поставих кръвта ѝ на гола скала, така че да не бъде покрита.“ 9Затова Господ Бог казва така: „Горко на кървавия град!“Аз дори ще направя огромна клада. 10Натрупай дърва. Запали огъня. Свари месото напълно, излей бульона. Нека костите се овъглят. 11Тогава го остави празен върху въглените, така че да се нагорещи и медта му да се нажежи, и неговата нечистота да се разтопи в него, да изчезне ръждата му. 12Изтощи се от усилията, но голямата му ръжда не се премахва от него. В огъня е с ръждата си. 13Поради твоята развратна нечистота – защото се опитах да те очистя, но ти не се очисти от своята нечистота – и никога няма да се очистиш отново, докато не удовлетворя Своята ярост против тебе. 14Аз съм Господ, Аз казах. Наближава и Аз ще я изпълня! Няма да отстъпя, няма да пощадя и няма да проявя състрадание. Според твоите постъпки и според твоите дела ще те съдя“, казва Господ Бог.

Време за страдание на пророк Йезекиил

15 След това Господ отправи слово към мене: 16„Сине човешки, ето Аз ще взема от тебе радостта на твоите очи с един замах. Но ти не скърби и не плачи, сълзите ти не трябва да се леят. 17Охкай, оплаквай умрелите, но не извършвай жалейки. Вържи твоя тюрбан, обуй сандали на краката си, не покривай устни и не яж храна на опечалени.“

18 Така аз говорих на народа сутринта, а вечерта моята жена почина. А на сутринта сторих така, както ми беше заповядано. 19Тогава народът ме попита: „Няма ли да ни кажеш какво означават за нас тези неща, които вършиш, че ти постъпваш така?“ 20И аз им казах: „Господ отправи слово към мене с думите: 21 c  „Кажи на Израилевия дом: Така казва Господ Бог: „Ето Аз ще оскверня Своето светилище, гордостта на вашата сила, радостта на вашите очи и копнежа на живота ви. И вашите синове и дъщери, които оставихте след себе си, ще паднат от меч. 22А вие ще направите, както аз направих – няма да покривате устни и няма да ядете храна на опечалени. 23Тюрбаните ви ще стоят на главите ви и сандалите – на краката ви. Няма да скърбите и няма да плачете. Но ще гниете поради беззаконията си и ще стенете заедно. 24И Йезекиил ще бъде знак за вас. Според всичко, което той прави, ще правите и вие, когато се случи това. Тогава ще узнаете, че Аз съм Господ Бог“.

25 А ти, сине човешки, в деня, когато взема от тях крепостта им, радостта на тяхната слава, тяхната гордост и веселие, радостта на очите им и вдъхновението на техния живот, синовете и дъщерите им, 26в онзи ден оцелелият ще дойде при тебе с вест, за да могат да чуят ушите ти. 27 d  В онзи ден твоята уста ще се отвори към този, който е оцелял, и ти ще говориш и няма повече да бъдеш безмълвен. Ти ще бъдеш знамение за тях и те ще узнаят, че Аз съм Господ.“
Copyright information for BulCont