Ezekiel 25

Пророчества за съседни народи

( 25:1-32:32 )

Съд над амонци

1 a  След това Господ отправи слово към мене: 2„Сине човешки, обърни лицето си към амонците и пророкувай против тях. 3Кажи на амонците: „Чуйте словото на Господ Бог. Така казва Господ Бог: „Понеже ти каза за Моето светилище О-хо-хо, когато беше осквернено, и за Израилевата земя, когато беше опустошена, и за дома на Юда, когато отидоха в плен, 4затова ето ще те дам като наследство на синовете на Изтока и ще разположат лагерите си сред тебе, и ще се заселят сред тебе – те ще ядат плодовете ти и ще пият млякото ти. 5И ще направя Рава Амонска пасбище за камили и амонските градове – място за почивка на стада. И ще разберете, че Аз съм Господ“.“

6 b  Защото така казва Господ Бог: „Понеже пляска с ръце и тропа с крак, и се зарадва от все сърце с презрение към Израилевата земя, 7затова, ето ще простра ръката Си против тебе и ще те предам за плячка на народите, и ще те изтребя между народите, и ще те залича от страните, ще те изкореня. И ще разбереш, че Аз съм Господ.“

Съд над Моав

8 c  Така казва Господ Бог: „Понеже Моав и Сеир казват: „Ето и Юдея е страна като всички други народи!“, 9затова, ето Аз ще открия фланга на Моав откъм градовете му до последния му град, славата на земята – Бет Йешимот, Баал Маон и Кириатаим, 10за синовете на Изтока заедно с амонците и ще им го дам в притежание, така че амонците да не се помнят сред народите. 11И ще извърша съд над Моав и ще разберат, че Аз съм Господ.“

Съд над Едом

12 d  e  Така казва Господ Бог: „Понеже Едом жестоко мъстеше срещу дома на Юда и си навличаше грях, като му отмъщаваше, 13затова така казва Господ Бог: „Ще простра ръката Си срещу Едом и ще изтребя от него човек и животно. И ще го превърна в развалини, от Теман и до Дедан ще паднат от меч. 14И ще си отмъстя на едомците чрез ръката на Своя народ Израил; те ще действат според Моя гняв и според Моята ярост. Така ще разберат Моето отмъщение“, възвестява Господ Бог.“

Съд над филистимци

15 f  Така казва Господ Бог: „Понеже филистимците си отмъщаваха с презрение в душата за гибел, мъстеха на Юда, 16затова така казва Господ Бог: „Ето ще простра ръката Си срещу филистимците и ще изтребя керетите, и ще погубя остатъка по крайбрежието. 17И ще ги подложа на голямо наказание с яростни укори. И ще разберат, че Аз съм Господ, когато си отмъстя на тях“.“
Copyright information for BulCont