Ezekiel 28

Пророчество за наказание на тирския цар

1 След това Господ отправи слово към мене: 2 a  „Сине човешки, кажи на господаря на Тир: „Така казва Господ Бог:

„Понеже сърцето ти се възгордя и казваш: Аз съм бог, седя на божий престол посред морета“– но си човек, а не си Бог, макар че поставяш твоя ум наравно с Божия ум,
3ето ти си по-мъдър от Даниил, няма тайна, скрита от тебе! 4С мъдростта си и разума си ти си спечели богатство и имаш злато и сребро в съкровищниците си. 5С голямото си умение в търговията си умножи богатството си и сърцето ти се възгордя поради богатството ти“– 6затова така казва Господ Бог: „Понеже ти поставяш своя ум наравно с Божия ум, 7ето Аз ще доведа против тебе чужденци, най-яростните между народите. Те ще извадят мечовете си против красотата на твоята мъдрост и ще помрачат твоя блясък. 8Те ще те свалят в гроба и ще умреш посред моретата със смърт на убити. 9 b  Ще кажеш ли тогава пред този, който те убива, „Аз съм бог“– когато се окажеш човек, а не бог, в ръката на този, който те убива? 10Ти ще умреш със смърт на необрязани от ръката на чужденци, защото Аз казах това“– възвестява Господ Бог.“

Плачеван песен за тирския цар

11 Господ отправи слово към мене: 12„Сине човешки, запей плачевна песен за царя на Тир и му кажи: „Така казва Господ Бог:

„Ти беше образец на съвършенство, изпълнен с мъдрост и съвършена красота.
13Ти беше в Едем, Божията градина, твоята дреха беше украсена с всякакви скъпоценни камъни – червен халцедон, топаз и диамант, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд. И твоите обици бяха направени от злато, както и украсите ти, поставени върху тебе в деня на твоето създаване. 14Ти беше пламтящ херувим с разпрострени крила, който възпира. И Аз те поставих на светата Божия планина и ти беше посред огнени камъни. 15Ти беше съвършен в пътищата си от деня на сътворението ти, докато не се намери у тебе беззаконие. 16Поради огромната ти търговия твоята вътрешност се изпълни с насилие и ти съгреши. И Аз те изгоних от Божията планина и те доведох до гибел – тебе, пазещия херувим, изсред огнените камъни. 17Сърцето ти се възгордя поради красотата ти. Ти поквари мъдростта си заедно със своя блясък. На земята ще те хвърля пред лицето на царете, пред които те поставих, за да те гледат. 18С многото си беззакония, заради неправедната си търговия ти оскверни светилищата си. Затова извадих огън изсред тебе; той ще те погълне. И ще те превърна в пепел на земята пред очите на всички, които те гледат. 19Всички, които те познаваха сред народите, ще ги побият тръпки заради тебе. Ти ще станеш за ужас и няма да те има за вечни времена“.“

Съд над Сидон

20 След това Господ отправи слово към мене: 21 c  „Сине човешки, обърни лицето си към Сидон и изречи пророчество срещу него. 22И кажи: „Така говори Господ Бог: Ето Аз съм против тебе, Сидоне, и ще се прославя посред тебе. И ще разберат, че Аз съм Господ, когато извърша съд над тебе и разкрия Своята святост чрез тебе! 23И ще изпратя в него чума и кръвопролитие по улиците му, и убити ще паднат посред него, когато меч излезе срещу него от всички страни. И те ще разберат, че Аз съм Господ.

Благословение за възстановяване на Израил

24 Тогава за дома Израилев той няма вече да бъде бодлив трън, който причинява болка, и нараняващ бодил повече от всички, които са около тях и ги презират. Тогава те ще разберат, че Аз съм Господ Бог“.“

25 d  Така казва Господ Бог: „Когато събера израилтяните между народите, сред които са разпръснати, и проявя чрез тях Своята святост пред очите на народите, и те ще заживеят в земята си, която дадох на Своя служител, на Яков, 26нека живеят в нея в сигурност, да строят домове и да насаждат лозя, и да живеят в безопасност, когато произведа съд срещу всички около тях, които ги презират, тогава те ще разберат, че Аз съм Господ, техният Бог.“
Copyright information for BulCont