Ezekiel 29

Пророчество за наказание на фараона

1 a  В десетата година, на дванадесетия ден от десетия месец, Господ отправи слово към мене: 2„Сине човешки, обърни лицето си към фараона, египетския цар, и пророкувай против него и против цял Египет. 3 b  Говори и кажи: „Така казва Господ Бог:

„Ето Аз съм против тебе, фараоне, египетски царю, големия крокодил, лежащ посред реките си, който казва: Моя е реката, аз сам си я създадох за себе си.
4 c  Но Аз ще поставя куки в челюстите ти и рибите от реките ще прилепя към твоите люспи. И ще те извадя от твоите реки и всичката риба на реките ти ще прилепне към люспите ти. 5И ще те хвърля в пустинята, тебе и всичката риба на твоите реки. Ти ще паднеш на открито поле, няма да те съберат, нито приберат. Ще те оставя за храна на полските зверове и птиците в небесата. 6 d  Тогава всички обитатели на Египет ще разберат, че Аз съм Господ. Защото те бяха тръстикова подпора за Израилевия дом. 7Когато те хванаха с ръка, ти се счупи и раздра цялото им рамо, когато се опряха на тебе, ти се пречупи и израни всичките им слабини.“

8 Затова така казва Господ Бог: „Ето ще докарам меч върху тебе и ще изтребя човек и животно в тебе. 9египетската земя ще бъде опустошена и съсипана. И те ще разберат, че Аз съм Господ.“Защото той казва: „Моя е реката и аз я създадох“.

Опустошение и възстановяване на Египет

10 Затова ето Аз съм против тебе и против реката ти; ще превърна египетската земя в пустош от развалини от Мигдол до Сиена, до самата граница Куш. 11Човешки крак няма да стъпва по нея, нито крак на добитък ще преминава по нея; и няма да бъде обитавана четиридесет години. 12И ще превърна египетската земя в най-опустошената сред опустошените страни, и градовете ѝ ще бъдат обезлюдени четиридесет години. И ще разсея египтяните между народите, и ще ги разпръсна по страните.“

13 Защото така говори Господ Бог: „След като изминат четиридесет години, Аз ще събера египтяните от народите, от всички народи, сред които бяха пръснати, 14и ще върна египетските пленници, и ще ги доведа обратно в страната Патрос, земята на произхода им, и там те ще бъдат слабо царство. 15От всички царства то ще бъде най-слабото и няма повече да се превъзнася над народите; Аз ще ги изкореня, за да не господстват над народите. 16И занапред няма да бъдат повече опора за Израилевия дом, напомняща беззаконието им, когато Израилевите синове се обръщаха към тях, и ще разберат, че Аз съм Господ Бог.“

За награда Навуходоносор получава Египет

17 В двадесет и седмата година, в първия ден на първия месец, Господ отправи слово към мене: 18„Сине човешки, вавилонският цар Навуходоносор измъчи своята войска с изнурителна обсада на Тир. Всички глави оплешивяха и всички рамене се ожулиха, но за обсадата на Тир нямаше никаква отплата нито за него, нито за армията му, за труда, който хвърли против него. 19 e  Затова така говори Господ Бог: „Ето Аз давам на вавилонския цар Навуходоносор египетската земя. Той ще грабне богатството ѝ, ще я оплячкоса и ще разграби заграбеното от нея; и това ще бъде възнаграждението за армията му. 20 f  Като награда за работата, която той извърши в нея, Аз ще му дам Еегипетската земя, защото те заради Мене ти направиха това – казва Господ Бог.

21 В този ден ще направя Израилевия дом силен и ще можеш да говориш пред тях. И те ще разберат, че Аз съм Господ“.“
Copyright information for BulCont