Ezekiel 31

Египет е величествен кедър

1 В единадесетата година, в първия ден на третия месец, Господ отправи слово към мене: 2„Сине човешки, кажи на египетския цар, фараона, и на пълчищата му:

„С кого се сравняваш по величието си?
3С Асирия, с този ливански кедър? Красиви бяха клоните и листата му правеха сянка. На ръст беше висок и върхът му стърчеше сред облаците. 4Водите го подхранваха, бездната го правеше да израсне, с водите си тя напояваше мястото, където той растеше, и пращаше струите си към всички останали полски дървета. 5Затова той стана по-висок от всички полски дървета и клонките му станаха многобройни, клоните му се разлистваха поради изобилните води, които го напояваха. 6 a  В листата му виеха гнезда всички небесни птици и под клоните му раждаха всички полски животни, а под сянката му живееха всякакви многобройни народи. 7Той беше красив и висок с разпрострените си клони, защото неговите корени се напояваха изобилно. 8 b  Кедрите в Божията градина не го засенчваха, кипарисите не можеха да се сравнят с клоните му, чинарите нямаха такава корона – нямаше дърво в градината на Господа, подобно по красота. 9Направих го красив с многобройните му клони; всички Едемски дървета, които растяха в Божията градина, му завиждаха.“

Провалът на кедъра

10 Затова така казва Господ Бог: „Понеже той е станал висок на ръст и простря върха си до облаците, неговото сърце се възгордя поради величието му, 11затова ще го предам в ръката на властелина на народите, за да постъпи с него, както подобава, понеже Аз го отхвърлих заради нечестието му. 12Чужденци, най-безжалостните от народите, го съсякоха и го хвърлиха по планините. Клоните му паднаха по всички долини и лежаха счупени по всички клисури в страната. Всички народи по земята напуснаха неговата сянка и го изоставиха. 13На поваления му ствол свиха гнезда всякакви небесни птици и в неговите клони имаше всякакви полски животни. 14Така нека не се възвеличава никое от напояваните дървета с високия си ръст и да не простира върховете си до облаците. Нека могъщите стволове на дърветата, които се напояват с води, не се повдигат високо, защото те всички са обречени на смърт, всички ще се окажат в подземния свят сред мъртвите в преизподнята.“

15 Така казва Господ Бог: „В деня, когато той слезе в преизподнята, накарах да заплачат за него, затворих бездната заради него, задържах реките ѝ и големите води се спряха. Помрачих заради него Ливан и всичките дървета по полето завяхнаха заради него. 16 c  Накарах народите да затреперят от шума от падането му, когато го свалих долу в преизподнята заедно със слезлите в гроба. И ще се зарадват всички едемски дървета в подземния свят, най-избраните и най-добрите от ливанските, всички, които се напояват с води. 17Те също слязоха в преизподнята заедно с него при поразените с меч, както и съюзниците му, сред народите, обитаващи под неговата сянка.

18 Тогава на кое от едемските дървета си подобен ти по слава и по величие? Заедно с едемските дървета ти ще бъдеш свален в подземния свят, ще лежиш сред необрязаните, поразените с меч. Това са фараонът и цялото му множество“– казва Господ Бог.“
Copyright information for BulCont