Ezekiel 34

Пророчество за Израилевите пастири

( 34:1-31 )

Пророкът обвинява неверните пастири

1 Господ отправи слово към мене: 2 a  „Сине човешки, изречи пророчество против пастирите на Израил, пророчествай и им кажи: „Така казва Господ Бог на пастирите: „Горко на Израилевите пастири, които сами себе си пасат! Не трябва ли пастирите да пасат стадото? 3 b  Вие ядяхте тлъстина и се обличахте с вълна, колехте угоени овци, но не пасяхте стадото. 4Не подкрепяхте слабите, не лекувахте болната, не превързвахте ранената, не връщахте заблудилата се и не търсихте загубената, а властвахте над тях с насилие и жестокост. 5 c  И те се разпръснаха без пастир и станаха храна на всички полски зверове, и се разпиляха. 6Моите овце се скитаха по всички планини и по всеки висок хълм. Моите овце се разпръснаха по цялата земя и никой не питаше за тях, никой не ги търсеше.

7Затова, пастири, чуйте словото на Господа. 8Жив съм Аз – казва Господ. Понеже Моето стадо беше разграбено, защото нямаше пастир, овцете ми станаха плячка на всички полски зверове и Моите пастири не се грижеха за тях, но сами себе си пасяха и не пасяха Моите овце. 9Затова, пастири, чуйте словото на Господа. 10Така казва Господ Бог: Аз съм против пастирите и ще им потърся сметка за Своето стадо. Ще поставя край на тяхната грижа за стадото и пастирите няма повече сами себе си да пасат; ще избавя овцете Ми от устата им, за да не им служат за храна“.“

Господ е истинският Пастир и Съдия

11Защото така казва Господ Бог: „Ето Аз сам ще потърся овцете Си и ще ги проверя. 12 d  Както пастирът проверява стадото си, когато се намира сред разпръснатите си овце, Аз ще прегледам овцете си и ще ги изведа от всички места, където са се разпилели в облачен и мрачен ден. 13Ще ги изведа измежду народите, ще ги събера от страните и ще ги доведа в земята им. И ще ги паса по Израилевите планини край потоците и по всички обитаеми места на страната. 14 e  Ще ги паса на добро място за паша, пасбището им ще бъде по високите Израилеви хълмове. Там ще почиват в добра кошара и ще пасат на тучно пасбище върху Израилевите планини. 15Аз ще паса Своите овце и Аз ще им дам покой – казва Господ Бог. 16 f  Изгубената ще намеря и прокудената ще докарам, ранената ще превържа, немощната ще подкрепя, а затлъстялата и непокорната ще изтребя. Ще ги паса справедливо.

17 g  А вас, овце Мои, така говори Господ Бог, ето ще ви съдя поотделно – овца, овен и козел. 18Малко ли ви е, че пасете на най-добро пасбище, а тъпчете останалото от пашата с вашите крака или че пиете чиста вода, а останалото размътвате с краката си, 19така че овцете Ми трябва да пасат смачканото от краката ви и да пият размътената от краката ви вода?“

20Затова така им казва Господ Бог: „Ето Аз сам ще съдя между затлъстелите овце и мършавите. 21Понеже вие блъскате с хълбока си и с рамо и бодете с рогата си всички слаби, докато ги изтласкате навън, 22Аз ще избавя Своите овце, за да не бъдат повече плячка и ще отсъдя между овца и овца.

Месия е новият Пастир и Господ ще сключи завет на мира

23Тогава ще поставя над тях един пастир, Своя служител Давид, който ще ги пасе и ще им бъде пастир, 24 h  и Аз, Господ, ще бъда техният Бог, а служителят Ми Давид – княз сред тях; Аз, Господ, казах това. 25 i  Ще сключа с тях завет за мир, ще изтребя злите зверове от страната, за да могат моите овце да живеят безопасно по пустите места и да спят в горите. 26Ще дам благословение на тях и на всички страни около Своя хълм. Ще пращам дъжд навреме – дъждове на благословение ще бъдат те. 27Полските дървета ще дават своя плод и земята ще дава произведеното. Така те ще живеят безопасно на своята земя и ще разберат, че Аз съм Господ, когато счупя прътите на ярема им и ги освободя от ръцете на поробителите им. 28Те вече няма да бъдат плячка за народите и полските зверове няма да ги ядат, а ще живеят безопасно и никой няма да ги застрашава. 29Аз ще направя за тях славно насаждение, за да не умират повече от глад в страната и да не понасят повече подигравките на народите. 30Те ще знаят, че Аз, техният Бог, съм с тях и те, Израилевият дом, са Мой народ – казва Господ Бог. 31А вие, Мои овце на пасбището ми, сте хора, а Аз съм вашият Бог“– казва Господ Бог.
Copyright information for BulCont