Ezekiel 35

Пророчество за планина Сеир (Едом)

1 a  След това Господ отправи слово към мене: 2„Сине човешки, обърни лицето си към планинската страна Сеир и пророчествай против нея, 3и ѝ кажи: „Така казва Господ Бог:

„Ето Аз съм против тебе, планинска страна Сеир. Ще простра ръката Си против тебе и ще те обърна в необитаема пустиня.
4Ще превърна градовете ти в развалини и ти ще запустееш; тогава ще разбереш, че Аз съм Господ. 5Понеже ти, Сеире, таеше вечна вражда и предаваше Израилевите синове на меч във време на тяхно бедствие, по време на окончателното наказание, 6 b  затова – Жив съм Аз – казва Господ, ще те залея с кръв и кръвопролитие ще те преследва. Тъй като ти беше кръвен враг, затова кръвопролитие ще те преследва. 7И ще направя планинската страна Сеир необитаема пустиня, изтребвайки от нея всичко, което идва и си отива, и ще напълня планините с нейните убити; 8убитите с меч ще падат по хълмовете ти, по твоите долини и по всички твои клисури. 9Ще те направя вечна пустош и твоите градове никога няма да бъдат възстановени. И ще разберете, че Аз съм Господ.

10 Понеже ти каза: Тези два народа и тези две страни ще бъдат мои и ние ще ги завладеем – но Господ беше там, 11затова – казва Господ Бог – Жив съм Аз, ще постъпя с тебе според твоя гняв и според завистта, която ти изпита поради ненавистта си към тях; и ще се открия пред тях, когато те осъдя. 12И ти ще разбереш, че Аз съм Господ, Който чух всички хули, които ти произнесе за Израилевите планини, казвайки: Те са опустошени, те ще бъдат дадени на нас. 13Вие се превъзнасяхте над Мене и Ме пресищахте с вашите думи; Аз чувах това“. 14Така казва Господ Бог: „Ще те направя пустош, цялата земя ще се зарадва. 15Както ти се зарадва, че наследството на Израилевия дом запустя, защото той беше обезлюден, така ще направя и с тебе. Ти ще бъдеш пустош, планино Сеир и цял Едом, всичко в него, и те ще разберат, че Аз съм Господ“.“
Copyright information for BulCont