Ezekiel 38

Пророчество за Гог и Магог

( 38:1-39:29 )

Струпване на пълчищата и замисълът им

1 a  След това Господ отправи Слово към мене, като каза: 2„Сине човешки, обърни лицето си към Гог в земята Магог, княза на Рош, Мешех и Тувал, и изречи пророчество против него. 3Така казва Господ Бог: „Ето Аз съм против тебе, княже на Рош, Мешех и Тувал. 4 b  Ще те върна и ще поставя халка на челюстите ти, и ще изведа тебе и цялата твоя войска, коне и конници, всички добре въоръжени – голямо пълчище в брони и с щитове, всички грабнали мечове – 5 c  перси, етиопци и ливийци с тях, всичките с щитове и шлемове; 6както и Гомер с всичките му пълчища, дома на Тогарма, от далечните предели на севера, с всичките му отряди – те са много народи с тебе. 7Приготви се и бъди готов ти и всичките твои сборища, които са се събрали около тебе, и бъди техен предводител. 8След много дни ще бъдеш наказан. В последните години ти ще влезеш в страната, чийто народ е избягнал меча и е събран на Израилевите планини, които дълго бяха опустошавани. Той беше изведен измежду народите и всички ще живеят безопасно. 9А ти, като възлезеш като буря, ще бъдеш като облак, за да покриеш земята, ти и всичките ти пълчища, и много народи с тебе“.“

10Така казва Господ Бог: „В онзи ден ще ти дойдат мисли в ума и ще замислиш да предприемеш зло, 11и ще си кажеш: „Ще отида в земята с неукрепени селища, ще тръгна против живеещи спокойно и безгрижно – те всички живеят без крепостни стени и нямат лостове за затваряне, нито порти“– 12за да грабиш и вземеш плячка, за да обърнеш ръката си против заселените отново развалини и против народа, събран измежду народите, който се занимава с добитък и имоти и живее в центъра на страната. 13Шева, Дедан и търговците от Тарсис с всичките им млади лъвове ще ти кажат: „Дошъл си, за да грабиш ли? Да вземеш плячка ли си събрал твоето пълчище, за да насъбереш сребро и злато ли, да вземеш добитъка и имотите, да заграбиш голяма плячка ли?“ 14Затова, сине човешки, пророкувай и кажи на Гог: „Така говори Господ Бог: „Не е ли така? В онзи ден, когато Моят народ Израил ще заживее безопасно, ти ще потеглиш.

Нашествието и поражението на Гог

15Ще потеглиш от мястото си, от най-далечния север, ти и многото народи с тебе, всички яздещи на коне, голяма и многочислена войска, 16и ще отидеш против Моя народ Израил като облак, покриващ земята. Това ще бъде в последните дни. Тогава Аз ще те доведа в Своята страна, за да Ме познаят народите, когато проявя Своята святост чрез тебе пред очите им“.

17Така казва Господ Бог: „Не си ли ти онзи, за когото говорих в древно време чрез Своите служители, Израилевите пророци, които в онези дни пророчестваха години наред, че ще те доведа против тях? 18И в онзи ден, когато Гог нахлуе в Израилевата земя, казва Господ Бог, гняв ще пламне много яростно у Мене. 19Защото в ревността Си, в огъня на негодуванието Си изговорих: „В онзи ден ще има трус в израилската земя, 20така че от Моето присъствие ще се разтреперят морските риби, птиците по небесната шир и зверовете по полето, всички пълзящи по земята и всички хора, който са по земята. И планините ще се сринат, и канарите ще паднат, и всяка стена по земята ще падне. 21И по всички Свои планини ще призова меч против Гог, казва Господ Бог, мечът на всеки негов човек ще бъде против брата му. 22 d  Тогава ще се съдя с него чрез мор и чрез кръв и ще пролея върху него, върху пълчищата му и върху многото народи, които са с тях, пороен дъжд и каменна градушка, огън и сяра. 23 e  И ще проявя Своето величие и Своята святост, и ще се явя пред очите на много народи, и те ще познаят, че Аз съм Господ“.“
Copyright information for BulCont