Ezekiel 39

Погребване на пълчищата

1 „А ти, сине човешки, пророкувай против Гог и кажи: „Така казва Господ Бог: „Ето Аз съм против тебе, Гог, княже на Рош, Мешех и Тувал. 2Ще те насоча и ще те поведа, и ще те изведа от най-далечния север, и ще те въведа на Израилевите планини. 3Тогава ще избия твоя лък от лявата ти ръка и ще изхвърля твоите стрели от дясната ти ръка. 4Ти ще паднеш върху Израилевите планини – ти и всичкото ти пълчище, и народите, които са с тебе. И ще те предам да бъдеш изяден от всякакви хищни птици и от зверове по полето. 5Ще паднеш на открито поле, защото Аз изговорих това“– казва Господ Бог. 6Тогава ще изпратя огън върху Магог и върху жителите на островите, които ги обитават. И ще познаят, че Аз съм Господ. 7И ще явя Своето свято име сред Своя народ Израил, и няма да позволя да се обезславя Моето свято име. Тогава народите ще познаят, че Аз съм Господ, Светият в Израил.

8 Ето това идва и ще се сбъдне – казва Господ Бог, – това е денят, за който говорих. 9Тогава жителите на Израилевите градове ще излязат, ще палят огън и ще изгарят горимото от оръжията – щитове и ризници, лъкове и стрели, тояги и копия. И ще кладат с тях огън седем години. 10И няма да носят дърва от полето, нито ще секат за горене от гората, но ще изгарят с огън и ще ограбят своите грабители, и ще оплячкосат онези, които са ги плячкосвали.

11 И в онзи ден ще дам на Гог място за погребване в Израил – Долината на пътниците, на изток от Мъртво море, и гробовете ще препречват пътя на преминаващите. И ще погребат там Гог и цялото му пълчище, и ще я нарекат Долина Хамон Гог. 12Израилевият дом ще ги погребва седем месеца, за да очисти страната. 13И целият народ на страната ще ги погребва и знаменит ще бъде за народа денят, в който Аз ще прославя Себе Си, казва Господ Бог. 14И ще определят мъже, които постоянно ще обикалят страната и с помощта на преминаващи ще погребват останалите по повърхността на земята, за да я очистят. Те ще завършат претърсването в седем месеца. 15И когато някой от онези, които обхождат земята, види човешка кост, ще постави знак при костта, докато погребващите не я заровят в Долината Хамон Гог. 16И името на града ще бъде Хамона (пълчище, множество). И така ще очистят страната“.

Силните са станали плячка на зверовете и Божията сила се е проявила

17 a  А ти, сине човешки – така казва Господ Бог, – кажи на всичките видове птици и на всичките полски зверове: Съберете се и елате, от всички страни се съберете към Моята жертва, която ще заколя за вас, към голямата жертва на Израилевите планини, и ще ядете месо и ще пиете кръв – 18ще ядете месата на силни мъже и ще пиете кръвта на земни князе и на овни, на агнета, на козли и на телета, всичките угоени на Васан. 19Ще ядете тлъстина до насита и ще пиете кръв до опиване от жертвата, която ще заколя за вас. 20И ще се наситите на трапезата Ми с коне и конници, със силни мъже и с всякакви военни – казва Господ Бог.

21 Тогава ще проявя славата Си между народите и всички народи ще видят Моя съд, който извършвам, и ръката Ми, която слагам върху тях. 22Така Израилевият дом ще познае от днес и нататък, че Аз съм Господ, техният Бог. 23А народите ще познаят, че израилтяните са били отведени в плен поради своята поквара. Затова, че са отстъпвали вероломно пред Мене, то Аз скрих от тях Своето лице и ги предадох в ръката на враговете им, и всички паднаха от меч. 24Поради нечестията им и според престъпленията им сторих им това и скрих лицето Си от тях.“

Окончателното събиране на Божия народ

25 Затова така казва Господ Бог: „Сега ще върна Яков от плен, ще се смиля над целия Израилев дом, но и ще бъда ревностен за святото Си име. 26И някои ще почувстват своето безчестие и своето вероломство, които са извършили пред Мене, когато ще живеят в своята страна безопасно и никой няма да ги заплашва, 27когато ги върна изсред народите и ги събера от земите на враговете им, и проявя Своята святост чрез тях пред очите на много народи. 28И ще познаят, че Аз съм Господ, техният Бог, тъй като, след като ги направих да отидат в плен между народите, отново ще ги събера в страната им. И никой от тях вече няма да остава там в плен. 29И няма да скривам лицето Си от тях повече, защото ще излея Своя Дух върху Израилевия дом“– казва Господ Бог.
Copyright information for BulCont