Ezekiel 41

Описание на Новия храм

( 41:1-46:24 )

Светилището и Светая Светих

1 След това ме въведе при храма и измери стълбовете. Те бяха шест лакътя широки от едната страна и шест лакътя широки от другата, колкото ширината в скинията. 2Ширината на входа беше десет лакътя, а страничните стени от всяка страна на входа – по пет лакътя всяка. Той измери дължината на храма – четиридесет лакътя, и ширината му – двадесет. 3Тогава той влезе вътре и измери стълбовете при входа; те бяха два лакътя широки, а самият вход беше широк шест лакътя. Страничните стени на входа бяха по седем лакътя от едната и другата страна. 4Измери и най-вътрешното помещение – дължината беше двадесет лакътя и ширината – двадесет лакътя, съответно на ширината на храма. След това ми каза: „Това е Светая Светих.“

Странични помещения

5След това измери дебелината на стената на храма – шест лакътя, а размерът на страничните стаи околовръст на храма беше по четири лакътя. 6Страничните стаи бяха на три етажа една над друга, тридесет стаи. На стената на храма имаше издатини за страничните стаи наоколо, служещи за подпори, без подпорите да бъдат неразделна част от нея. 7Разширението на сградата се издигаше спираловидно нагоре до страничните стаи, защото храмът беше обграден по-нависоко околовръст на сградата със странични стаи. Затова храмът имаше широк коридор, водещ нагоре, така че се изкачваше от долната част през средната до горната. 8И видях, че храмът имаше издигната тераса наоколо – основата на страничните помещения. Височината ѝ беше цяла тръстика или цели шест лакътя. 9Външната стена на страничните стаи беше пет лакътя широка, а свободното пространство между страничните стаи на храма и 10останалите стаи околовръст на храма беше двадесет лакътя. 11И вратите на страничните стаи извеждаха на откритото пространство – една врата към север и една врата към юг. Ширината на това пространство беше пет лакътя от всички страни.

Измерване на сградата на запад, на храма и двора

12А сградата, която беше пред откритото място на западната страна на храма, беше седемдесет лакътя широка. Стената на тази сграда беше околовръст пет лакътя дебела, а дължината ѝ – деветдесет лакътя. 13След това той измери храмовата сграда. Тя беше сто лакътя дълга. Откритото пространство и сградата, включително стените ѝ, беше също сто лакътя. 14Ширината отпред на храма, включително пространството на изток, беше също сто лакътя. 15Той измери също така дължината на сградата, обърната към откритото пространство при задния двор на храма, заедно с галериите от всяка страна; тя беше сто лакътя дълга.

Вътрешна украса

16Храмът и вътрешните помещения на двора, праговете, решетъчните прозорци и страничните стаи на всичките им три нива срещу праговете бяха облицовани с дърво, от пода до прозорците, включително прозорците, 17достигайки до горния край на входовете както в храма, така и отвън. И по цялата стена наоколо отвътре и отвън бяха изкусно изобразени и изваяни 18херувими и палми: по палма между два херувима. Всеки херувим имаше две лица: 19от страна на палмата човешко лице, а откъм другата страна – на млад лъв. Те бяха издялани в целия храм околовръст. 20От пода до горната част на входа бяха издялани херувими и палми, както по стените на храма. 21Рамките на вратите на храма бяха квадратни.

Пред светилището имаше нещо, приличащо на
22дървен жертвеник. Той беше три лакътя висок, дълъг два лакътя и широк два лакътя. Ъглите му, подножието му и страните му бяха направени от дърво. И той ми каза: „Това е масата, която е пред Господа.“ 23И храмът, и светилището имаха по две врати. 24И вратите имаха по две подвижни крила – две на едната врата и две на другата врата. 25По тях, по вратите на храма, бяха изобразени херувими и палми като онези, които бяха издялани по стените. И пред преддверието отвън имаше дървен корниз. 26Имаше решетъчни прозорци с палми по тях от едната страна и от другата страна на храма и по корнизите.
Copyright information for BulCont