Ezekiel 42

Помещения за свещеници

1 Тогава ме изведе във външния двор през северната врата. Доведе ме при стаите, които бяха близо до откритото пространство и близо до сградата на север. 2Ширината на фасадата – северната му страна, от която се влизаше, беше сто лакътя, а ширината му – петдесет лакътя. 3Срещу двадесетте лакътя на вътрешния двор и настилката на външния двор имаше галерии, разположени една над друга на три етажа. 4Пред стаите имаше пътека, широка десет лакътя, към вътрешния двор и коридор, широк един лакът, а входовете им бяха на северната страна. 5По-горните стаи бяха по-тесни, понеже галериите отнемаха повече място от тях, отколкото от долните и средните нива на сградата. 6Защото те бяха на три етажа и нямаха стълбове като онези в двора. Затова горните стаи бяха по-тесни от тези на средния и долния етаж. 7Паралелно на стаите имаше стена към външния двор пред тях. Тя беше дълга петдесет лакътя, 8защото дължината на стаите, които бяха към външния двор, беше петдесет лакътя, а стената пред храма беше дълга сто лакътя. 9Под тези стаи имаше вход от изток, когато се влизаше в тях от външния двор, 10намиращ се в началото на стената.

На юг също близо до двора и до сградата имаше стаи
11с коридор пред тях. Те бяха като стаите, обърнати към север; дължината и ширината, както и всичките им изходи, тяхното подреждане и входовете им, бяха еднакви 12със стаите на южната страна. В началото на коридора имаше вход по продължение на защитната стена, даващ възможност да се влезе от изток.

13 a  Тогава Той ми каза: „Северните стаи и южните стаи, които са пред площада, са свещени стаи, в които свещениците, като се приближават към Господа, ядат най-свещените жертви. Там те ще поставят най-свещените жертви – хлебното приношение, жертвата за грях и жертвата за вина, защото това място е свято. 14След като свещениците влязат, те не трябва да излизат от това свято място във външния двор, докато не оставят одеждите си, в които са служили, защото те са осветени. Те трябва да облекат други одежди, преди да се доближат до мястото, където са хората.“

Измерване на храмовата площ

15 b  Когато завърши измерванията на храма отвътре, той ме изведе през вратите, обърнати към изток. Тогава измери храма околовръст. 16С тръстика за измерване той измери източната страна; тя беше петстотин лакътя в тръстикови върлини, служейки си с мерилна тръстика. След това той се обърна 17и измери северната страна, служейки си с мерилна тръстика; тя беше петстотин лакътя – в тръстикови върлини. Тогава се обърна 18и измери южната страна, служейки си с мерилна тръстика. Тя беше петстотин лакътя – в тръстикови върлини. 19Той се обърна към западната страна, измери я с мерилната тръстика; тя беше петстотин лакътя – в тръстикови върлини. 20Така той измери храма от четирите страни. Около него имаше стена, петстотин лакътя надлъж и петстотин лакътя нашир, за да отделя святото място от несвятото.
Copyright information for BulCont