Ezekiel 43

Господнята слава в храма

1 a  Тогава той ме доведе при портата – портата, която е с лице към изток. 2И ето славата на Израилевия Бог идваше от изток. И се чу тътен като бучене от много води и земята засия от Неговата слава. 3Видението, което видях, беше подобно на видението, което видях, когато Той дойде да разруши града, и тези видения бяха като видението, което видях при реката Ховар. И аз паднах по лице. 4И Господнята слава влезе в храма през портата с лице към изток.

5 b  Тогава Духът ме вдигна и ме заведе във вътрешния двор. И ето, Господнята слава изпълни храма. 6И чух някой да ми говори от храма, а Мъжът стоеше до мене. 7 c  Той ми каза: „Сине човешки, това е мястото на Моя престол и мястото на стъпалата на нозете Ми, където ще пребивавам сред Израилевите синове за вечни времена. Израилевите синове няма повече да оскверняват Моето свято име – нито те, нито царете им, с блудстването си и с труповете на техните царе. 8Като поставиха прага си до Моя праг и страничните греди при Моите стълбове, така че имаше само една стена между Мене и тях, те оскверняваха Моето свято име с мерзостите, които вършеха. Затова Аз ги погубих в гнева Си. 9А сега нека отстранят своето блудстване и труповете на царете си от Мене и ще обитавам сред тях за вечни времена.

10 Ти, сине човешки, извести на Израилевия народ за храма, за да се засрамят заради беззаконията си. Нека измерят това съвършено дело 11и да се засрамят за всичко това, което са извършили. Покажи им устройството на храма и неговия план, изходите и входовете му, както и всичките му очертания и всичките му разпоредби. Напиши ги пред очите им, за да съблюдават цялото му устройство и всичките му разпоредби, като ги изпълняват.“ 12Това е разпоредбата за храма. Цялото му пространство околовръст до върха на планината ще бъде пресвято. Ето това е законът за храма.

Размер на жертвеника и правило за освещаването му

13 Това са размерите на жертвеника в лакти, като един лакът се равнява на лакът и една длан. Основата му беше дълбока един лакът и широка един лакът с перваз по всички краища една педя. Това е основата на жертвеника. 14От основата на земята до върха на долната ѝ издатина е два лакътя, а ширината ѝ – един лакът; от по-малката издатина до върха на по-голямата – четири лакътя, а ширината му е един лакът. 15Жертвеникът е висок четири лакътя и от жертвеника стърчат нагоре четири рога. 16Огнището на жертвеника да бъде квадратно: дванадесет лакътя на дължина и дванадесет на ширина. 17Стената имаше четири еднакви страни. Тя беше дълга четиринадесет лакътя и широка – четиринадесет. Около нея имаше перваз, висок половин лакът, и заедно с основата ѝ – един лакът широк околовръст. Стъпалата към него гледаха към изток.

18 d  e  Тогава Той ми каза: „Сине човешки, така казва Господ Бог: „Тези са разпоредбите за жертвеника в деня, когато го направят, за да принасят всеизгаряния върху него и да го поръсват с кръв. 19 f  На свещениците, които са Левиеви синове от рода на Садок, които се приближават към Мене, за да Ми служат, възвестява Господ Бог – давай телец в жертва за грях. 20Вземи от кръвта му и помажи четирите му рога, четирите ъгъла на издатината и пояса околовръст. Така ще го очистиш и ше го осветиш. 21След това вземи телеца, който е жертва за грях, и го изгори на определеното място в храма извън светилището.

22 А на другия ден принеси в жертва за грях козел без недостатък. Нека очистят жертвеника, тъй както го очистиха с телеца. 23Когато завършиш очистването, доведи от стадото млад бик без недостатък, както и от овчето стадо овен без недостатък. 24Като го принесеш на Господа, нека свещениците хвърлят сол върху тях и ги принесат във всеизгаряне на Господа. 25 g  Всеки ден в продължение на седем дена принасяй в жертва за грях по един козел. Също така нека принасят в жертва по един млад бик от стадото с едър добитък и овен без недостатък от овчето стадо. 26Седем дена нека да очистват жертвеника така. Очиствайки го, го подготвят за служба на Господа. 27Така ще изминат тези дни. Тогава от осмия ден и нататък свещениците нека принасят на жертвеника вашите всеизгаряния и мирните ви жертви и Аз ще бъда благосклонен към вас“– възвестява Господ Бог.“
Copyright information for BulCont