Ezekiel 45

Земята за свещениците и княза около храма

1 a  „Когато разделяте земята на наследствени дялове, отделете един свещен дял от земята за принос на Господа – двадесет и пет хиляди лакътя надлъж и десет хиляди на ширина. Това място да бъде свято във всичките си граници. 2 b  От него трябва да бъде отделен един квадратен участък – петстотин лакътя на петстотин, за светилището, който трябва да бъде обграден наоколо от петдесет лакътя свободна площ. 3И от това пространство отмери двадесет и пет хиляди лакътя на дължина и десет хиляди на ширина, където ще бъде светилището, Светая Светих. 4Това е свещено място, отделено от страната. Нека бъде за свещениците, служителите на светилището, и на онези, които се приближават, за да служат на Господа. Това ще бъде за тях място за къщи, както и свещено пространство за светилището. 5И левитите, като служители на храма, да имат място, дълго двадесет и пет хиляди лакътя и широко пет хиляди, за тяхно притежание за градове, в които да живеят. 6Покрай свещения дял като владение на града да отделиш място, широко пет хиляди лакътя и дълго двадесет и пет хиляди. То да принадлежи на целия Израилев дом.

7 И за княза дай дял от едната и от другата страна на свещеното място и от владението на града пред святото място на западната и източната страна. Дължината му да бъде равна на териториите от западната граница до източната 8на страната. И това да бъде негова собственост в Израил. Моите князе не трябва повече да потискат Моя народ, а трябва да предоставят на Израилевия дом да има земя, съответно на неговите племена.“

9 Така възвестява Господ Бог: „Стига вече, Израилеви князе, престанете с вашето насилие и потисничество! Съдете и бъдете справедливи. Сложете край на вашите гонения на Моя народ“– възвестява Гспод Бог.

Предписания за приноси и жертви

10 c  „Имайте точни теглилки, вярна ефа и верен бат. 11Ефата и батът да имат една и съща вместимост с бата, побиращ една десета кор, и ефата – една десета хомер. Тяхната вместимост трябва да се определя спрямо хомера. 12Сиклата да тежи двадесет гери. Шестдесет сикли да бъде една ваша мина, отмервана с двадесет, двадесет и пет и петнадесет сикли.

13 Този е данъкът, който трябва да давате на княза: една шеста ефа от един хомер пшеница и една шеста ефа от един хомер ечемик. 14А предписанието за маслиново масло, измерено в бата, е една десета от бат от всеки кор – десет бата са равни на един хомер, понеже в хомера има десет бата. 15Предписанието от стадото да бъде една овца на всеки двеста. Това са плодовете от напояваните области на Израил, които ще бъдат принос за хлебни приношения, всеизгаряния и мирна жертва, за очистването им – възвестява Господ Бог. 16Целият народ на страната е длъжен да принася това на княза в Израил. 17А князът е отговорен за всички всеизгаряния, хлебни жертви и възлияния на празници, при новолуние и в събота – и всички други празненства на Израилевия народ. Той трябва да принася жертва за грях, хлебно приношение, всеизгаряне и мирни жертви – за очистване на Израилевия народ.“

18 d  Така казва Господ Бог: „В първия месец, в първия ден на месеца, вземи теле без недостатък и очисти светилището. 19Свещеникът да вземе от кръвта на жертвата за грях и да намаже с нея страничните стълбове на храма и четирите ъгъла на корниза на жертвеника и рамката на портата на вътрешния двор. 20И така да правиш в седмия ден на месеца за всеки, който съгреши от незнание и от наивност. Така ще очистваш храма.

21 e  В четиринадесетия ден на първия месец трябва да празнувате Пасха, седемдневен празник, през чието време трябва да се яде безквасен хляб. 22И в този ден князът да принесе за себе си и за целия народ на страната теле като жертва за грях. 23През седемте дена на празника той да принася на Господа всеизгаряне всеки ден по седем телеца и по седем овена без недостатък и като жертва за грях всеки ден по козел от козето стадо. 24А за хлебна жертва трябва да принася по ефа за всеки телец, по ефа за всеки овен, също по ин маслиново масло за всяка ефа.

25 f  В петнадесетия ден на седмия месец, в продължение на седемте дена на празника Шатри да принася същите приноси: такава жертва за грях, за всеизгаряне, за хлебна жертва и маслиново масло.“
Copyright information for BulCont