Ezekiel 46

1 a  Така казва Господ Бог: „Портата на вътрешния двор, която е обърната към изток, да бъде затворена през шестте работни дни, а в съботния ден трябва да бъде отворена. И в деня на новолунието да бъде отворена. 2Князът нека влезе отвън през преддверието на портата и нека застане при страничния стълб на портата, докато свещениците принесат неговото всеизгаряне и мирната му жертва. Тогава при прага на портата той да се поклони на Господа, да излезе, а портата да остане незатворена до вечерта. 3Народът на страната да се покланя на Господа при входа на тази порта в съботите и новолунията.

4 И всеизгарянето, което князът принася на Господа в съботния ден, да бъде шест агнета без недостатък и един овен без недостатък. 5Хлебната жертва към овена да бъде една ефа, а хлебната жертва към агнетата – колкото той може да даде. Един ин маслиново масло да има за всяка една ефа. 6В деня на новолунието приносът нека бъде бик без недостатък от стадото, шест агнета и овен без недостатък. 7Като хлебна жертва да принася една ефа за телеца и една ефа за овена, докато за агнетата – колкото му е възможно. По един ин маслиново масло да има за всяка ефа.

8 И когато князът идва, той трябва да минава през преддверието на портата и да излиза по същия път. 9Когато народът на страната идва пред Господа в празници, всеки, който влиза за поклонение през северната порта, нека излиза през южната. А който влиза през южната, да излиза през северната. Те не трябва да се връщат през същата порта, през която са влезли, а да излизат през срещуположната. 10И князът да бъде сред тях, когато влизат, и да излиза сред тях, когато излизат.

11 На празници и на определени тържества хлебната жертва да бъде една ефа за телец и една ефа за овен. А за агнетата – колкото му е възможно. И маслиново масло да има по ин за всяка ефа. 12Всеки път, когато князът принася доброволна жертва всеизгаряне или доброволна мирна жертва на Господа, портата с лице към изток да бъде отворена за него и той да приготви своето всеизгаряне и своята мирна жертва така, както ги приготвя в съботен ден. След това да излезе, а след излизането му портата да бъде затворена.

13 b  Всеки ден да принасяш във всеизгаряне едногодишно агне без недостатък. Принасяй го всяка сутрин. 14И хлебна жертва прави към него всяка сутрин по една шеста ефа и маслиново масло една трета от ин, за да овлажни брашното. Това е хлебната жертва на Господа, постоянно разпореждане. 15Така нека принасят във всеизгаряне агне, хлебна жертва и маслиново масло всяка сутрин, постоянно.“

16 Така казва Господ Бог: „Ако князът даде на някой от синовете си подарък като негово наследство, то да бъде на синовете му. То е тяхно притежание по наследство. 17Но ако той даде подарък от наследството си на някой от служителите си, то ще бъде негово до юбилейната година, когато се връща на княза. Наследството му трябва да преминава само към синовете му. 18Князът не може да взема от наследствения дял на народа, като го изгонва от владението. Той трябва да дава наследство на синовете си от своето владение, за да не бъде изгонван никой от Моя народ от своето владение.“

19 c  Тогава Той ме заведе през входа, който беше отстрани на портата, към свещените стаи за свещениците, с лице към север. И ето там имаше място към отсрещната страна на запад. 20 d  Той ми каза: „Това е мястото, където свещениците трябва да варят жертвата за вина и жертвата за грях, където трябва да изпичат хлебната жертва, за да не ги изнасят във външния двор и така да осветят народа.“

21 Тогава Той ме заведе във външния двор и ме разведе по четирите ъгъла на двора. Във всеки ъгъл на двора имаше друг двор. 22В четирите ъгъла на двора имаше оградени дворове, дълги четиридесет лакътя и широки тридесет – еднакви по размер по четирите ъгли. 23Във всеки ъгъл околовръст имаше иззидан ред. 24Тогава ми каза: „Това са готварниците, където обслужващите трябва да варят жертвите на народа.“
Copyright information for BulCont