Ezekiel 7

Близкият край на Израил

1 След това Господ отправи слово към мене: 2„И ти, сине човешки, кажи: „Така казва Господ Бог за Израилевата земя: „Край! Дошъл е краят върху четирите краища на земята. 3Сега дойде край за тебе! И ще изпратя Своя гняв върху тебе. Ще те съдя според твоите постъпки; и ще ти потърся отговорност за всички твои отвратителни дела. 4 a  И Моето око да се смили над тебе, няма Аз да те пощадя, а обратното, ще те държа отговорен за твоите постъпки, докато въздаянията за твоите мерзости се запазват сред тебе. Тогава ще узнаете, че Аз съм Господ.“

5 „Така казва Господ Бог: Бедствие! Необикновено бедствие! Ето идва! 6Краят дойде, дойде краят! Краят дойде върху тебе! Ето дойде! 7Напаст дойде върху тебе, който живееш в страната! Време е дошло, денят е близо – смут, а не вик на радост по планините. 8Ето скоро ще излея върху тебе яростта Си и ще изпълня над тебе Своя гняв. И ще те съдя според твоите постъпки и ще те държа отговорен за всичките твои мерзости. 9Нито окото Ми ще се смили, нито Аз ще пощадя. Но ще ти отсъдя според твоите постъпки, тъй като твоите мерзости са посред тебе. Тогава ще узнаете, че Аз съм Господ, Който наказва.

10 Ето деня! Ето идва! Наказанието настъпи! Жезълът разцъфна, високомерието напъпи! 11Насилието израсна, за да стане жезъл на нечестието. Нищо няма да остане от тях, нито от тяхното множество, нито от тяхното богатство, нито от тяхното високомерие. 12Времето дойде! Денят настъпи! Не се радвай ти, който купуваш, не плачи ти, който продаваш, защото гневът е върху цялото им множество. 13Защото продавачът няма да си върне обратно продаденото, докато и двамата са живи, защото видението се отнася за цялото им множество. То няма да се отмени. Понеже никой поради беззаконието си няма да запази живота си. 14Тръбят с тръба и всеки се приготвя, но никой не отива на война, понеже Моят гняв е срещу цялото им множество.

15 Меч навън! Болест и глад вътре! Който е на полето, ще умре от меч, а който е в града – глад и мор ще го погълнат. 16Ако някои от оцелелите избягат, те ще намерят убежище в планините като гълъби от долините. Всички те ще стенат поради беззаконието си. 17 b  Всяка ръка ще увисне и всички колена ще затреперят като вода. 18 c  И ще опашат вретища и от ужас ще се разтреперят. И посрама ще има по лицата им, и главите на всички ще оплешивеят. 19Среброто си ще захвърлят по улиците и златото им ще бъде като нечистотия. Среброто им и златото им няма да могат да ги спасят в деня на Господния гняв. Те няма да наситят глада си, нито да напълнят корема си, защото те бяха причина за падението им. 20И превърнаха неговите украшения в източник на гордост. От него те направиха своите отвратителни и омразни изображения. Затова ще го направя като нечистотия за тях.

21 И ще го предам в ръцете на чужденци за плячка и на беззаконници по земята за трофей, и те ще го осквернят. 22И ще отвърна лицето Си от тях, докато те оскверняват Моето съкровище. И ще нахлуят там грабители и ще го осквернят.

23 Направи окови, защото страната е пълна с кървави престъпления, а градът – с насилие. 24Затова ще доведа най-зли народи и те ще заграбят домовете им. И ще сложа край на високомерието на силните. И светините им ще бъдат осквернени. 25Идва гибел! И те ще търсят мир, но ще бъде напразно. 26 d  Беда ще върви след беда и мълва ще следва мълва. И ще търсят видение на пророк и от свещеника ще изчезне наставление, и от стареите – съвет. 27Царят ще скърби и князът ще бъде облечен в ужас; и ръцете на народа на страната ще затреперят. Според поведението им ще сторя с тях и ще ги съдя според техните закони. Тогава ще узнаят, че Аз съм Господ“.“
Copyright information for BulCont