Ezekiel 9

Наказание за идолопоклонниците

1 Тогава Той извика пред ушите ми с висок глас и каза: „Приближете се, изпълнители на наказанието за града, всеки с разрушителното си оръжие в своята ръка!“ 2И ето шестима мъже идват от горната порта, която е на север, всеки с разрушително оръжие в ръката си. И между тях беше един мъж, облечен в ленена дреха, с писарска мастилница на кръста. И те дойдоха и застанаха при медния жертвеник.

3 И славата на Израилевия Бог се издигна от херувима, над който тя беше, и се спря над прага на дома. И Бог повика мъжа с ленената дреха, който имаше писарска мастилница на кръста. 4 a  И Господ му каза: „Премини през града, през Йерусалим, и постави знак върху челата на мъжете, които стенат и страдат за всичките мерзости, които са сторени посред него.“ 5 b  А на останалите чух да казва: „Преминете през града след него и поразявайте. И окото ви да няма съжаление, не щадете. 6Старец, младеж, девойка, деца и жени предайте на унищожение, но не докосвайте никого, на когото има знак. И започнете от Моето светилище.“И те започнаха от стареите, които бяха пред храма. 7Тогава им каза: „Осквернете храма и изпълнете дворовете с убити. Излезте!“Така те излязоха и поразиха целия град.

8 Докато те убиваха, аз останах сам. Паднах по очи и извиках: „Ах, Господи Боже, ще унищожиш ли целия остатък на Израил, като изливаш гнева Си върху Йерусалим?“ 9 c  А Той ми каза: „Беззаконието на дома на Израил и Юда е твърде голямо, страната е пълна с кръв, а градът – с неправда, защото те казват: „Господ изостави страната и Господ не вижда.“ 10Затова окото Ми няма да се смили, Аз няма да пощадя. Ще стоваря това, което сториха, върху главите им.“

11 И ето облеченият в ленената дреха мъж, на чийто кръст имаше писарска мастилница, отговори с думите: „Аз сторих така, както ми заповяда.“
Copyright information for BulCont