Ezekiel 13

Отхвърляне на лъжепророците

1 a  След това Господ отправи слово към мене: 2„Сине човешки, пророкувай против Израилевите пророци, които пророчестват. Кажи на онези, които пророкуват по свое вдъхновение: „Чуйте словото на Господ! 3Така казва Господ Бог: „Горко на безумните пророци, които следват хрумванията си, въпреки че нищо не виждат. 4Твоите пророци, Израилю, са като чакали сред развалини. 5Вие влизате в проломи и не ограждате със стена около Израилевия дом, за да устои той в битката в Господния ден. 6 b  Онези, които казват Слово на Господ, виждат лъжа и предсказват измамно. Въпреки че Господ не ги е изпратил, те очакват от Него да изпълни словото. 7Нима не си представяхте измамно или не произнасяхте лъжливо предсказание вие, които казвате Господ каза, когато Аз не съм говорил?“

8 Затова така казва Господ Бог: „Понеже говорите лъжа и виденията ви са измамни, ето защо Аз съм против вас.“ 9И Моята ръка ще се издигне против пророците, които виждат лъжа и предсказват измамно. Те няма да бъдат нито в съвета на Моя народ, нито ще бъдат записани в списъка на Израилевия дом, нито ще се завърнат в израилската земя. Тогава ще узнаете, че Аз съм Господ.

10 c  Защото заблуждават Моя народ, като казват: „Мир е“, когато мир няма – като че ли човек гради стена, а други я мажат с разтвор от вар. 11Кажи на онези, които мажат с варов разтвор, че тя ще падне. Проливен дъжд ще дойде и ти, градушко от лед, ще паднеш; и бурен вятър ще я издълбае; 12и ето стената ще падне. Тогава няма ли да кажете: „Къде е замазката, с която мазахте“?“ 13Затова така казва Господ Бог: „Ще предизвикам със Своя гняв бурен вятър и проливен дъжд ще се излее с яростта Ми, заедно с каменна градушка с гняв да унищожава. 14И ще съборя стената, която мазахте с варов разтвор, и ще я изравня със земята, така че да се открие основата ѝ. А когато тя падне, и вие ще загинете заедно с нея. Тогава ще узнаете, че Аз съм Господ. 15И ще излея Своята ярост върху стената и върху онези, които я мазаха с варов разтвор.“Тогава ще ви кажа: „Няма я стената и няма ги онези, които я мазаха – 16израилските пророци, които пророкуваха за Йерусалим и които виждат видения за мир за него, макар че няма мир“, казва Господ Бог.“

17 А ти, сине човешки, обърни лицето си срещу дъщерите на своя народ – онези, които пророкуват по свое вдъхновение. И изречи пророчество против тях 18и кажи: „Така казва Господ Бог: „Горко на онези, които зашиват муски на всяка от ръцете си и правят покривала на главите от всякакъв размер, за да ловят хора. Ще ловите ли душите на Моя народ, а своя живот ще запазвате? 19За шепа ечемик и къшей хляб вие Ме опозорявате пред Моя народ – предавате на смърт хора, които не трябва да умрат, а други оставяте живи, които не трябва да живеят, – като лъжете Моя народ, който се подвежда от лъжа.“

20 Затова така казва Господ Бог: „Ето Аз съм против вашите муски, с които там ловите хората като птички. И ще разкъсам привързаното към ръцете ви и ще освободя онези, които вие ловите, за да могат да отлетят. 21Ще раздера вашите покривала и ще избавя Своя народ от ръката ви. Тогава те няма да бъдат повече плячка във вашата ръка и ще узнаете, че Аз съм Господ. 22Понеже коварно опропастихте сърцето на праведника, когото Аз не искам да наранявам, и окуражавате беззаконника да не се отвръща от злия си път, за да запази своя живот, 23затова вашите жени повече няма да виждат лъжа и измамни предсказания, защото Аз ще избавя Своя народ от вашата ръка. Тогава ще узнаете, че Аз съм Господ“.“
Copyright information for BulCont