Ezekiel 36

Възстановяване на Израил

( 36:1-38 )

Съд над поробителя на Израил

1 И ти, сине човешки, пророкувай към Израилевите планини и кажи: „Планини на Израил, чуйте словото на Господа! 2Така казва Господ Бог: „Тъй като неприятелят говори против вас „Аха! Аха!“И вечните високи места станаха наше притежание, 3ето защо пророкувай и кажи: Така говори Господ Бог: „Затова, че ви опустошиха и погълнаха, за да станете притежание на останалите народи, и се подхвърлихте на хорски злословия и клевети, 4поради това, Израилеви планини, чуйте словото на Господа Бога: Така говори Господ Бог на планините и на хълмовете, на клисурите и на долините, на опустелите развалини и на изоставените градове, които са станали плячка и за посмешище на останалите околни народи. 5Поради това казва Господ Бог: В разпалената Си ревност говорих против другите народи и против целия Едом, които с радост на сърце и с презрение в душата си присвоиха Моята земя като свое владение“. 6Затова изречи пророчество за Израилевата земя и кажи на планините и хълмовете, на клисурите и долините: „Така говори Господ Бог: „Ето Аз изговорих това в Своята ревност и Своята ярост, защото вие понесохте укор от народите.“ 7Поради това Господ Бог казва така: „Аз се заклех, че заобикалящите ви народи ще понесат сами своето безчестие“.

Връщане на Израил

8А вие, Израилеви планини, ще разлистите вашите клони и ще дадат плода си на Моя народ Израил, който скоро ще се върне. 9Защото, ето Аз съм на ваша страна. Тогава ще бъдете обработвани и засявани отново. 10И ще заселя множество хора върху вас, целия дом Израилев. Градовете ви ще бъдат заселени и развалините застроени. 11И ще заселя върху вас хора и животни, ще се увеличават и плодят. И ще ви населя, както беше преди, и ще направя да добрувате повече, отколкото преди, и ще познаете, че Аз съм Господ. 12И Аз ще населя у вас пак хора, народе Мой Израил, и те ще ви владеят, и ще бъдеш тяхно наследство, и техните деца няма да бъдат бездетни.“

13Така казва Господ Бог: „Понеже казват за тебе: „Ти си земя, която погубваш хора и правиш народа си бездетен“, 14затова няма да погубваш вече хора и народа си да правиш бездетен – казва Господ Бог. 15Тогава няма да допускам спрямо тебе упрек от народите и няма вече да понасяш народите да те подиграват. Няма да отнемаш повече децата на своя народ“– казва Господ Бог.

Наказание за идолопоклонството

16Тогава Господ отправи слово към мене: 17 a  „Сине човешки, когато израилтяните живееха в земята си, те я оскверниха със своите дела. Тяхното поведение пред Мене беше като месечна нечистота на жена. 18Затова излях Своя гняв върху тях заради кръвта, която бяха пролели по тази страна, заради идолите си, с които бяха я омърсили. 19Тогава ги разпръснах между народите и те бяха разпилени по страните. Аз ги осъдих заради тяхното поведение и според делата им. 20 b  А когато идваха при народите, при които отиваха, те оскверниха Моето свято име. Тогава се казваше за тях: „Това е народът на Господа, а трябваше да напуснат страната.“ 21Пожалих обаче за святото Си име, което израилтяните бяха обезславили между народите, при които бяха дошли.

Сам Господ ще събере пръснатите

22 c  d  Поради това кажи на израилтяните: „Така казва Господ Бог: „Аз няма да направя това заради тебе, Израилеви доме, но заради Своето свято име, което омърсихте между народите, където сте отишли. 23И ще осветя великото Си име, обезславено при народите, сред които го обезславихте, и народите ще познаят, че Аз съм Господ, казва Господ Бог, когато проявя Своята святост пред очите им. 24Защото ще ви взема от народите и ще ви събера от всички страни, и ще ви доведа във вашата земя. 25Тогава ще ви поръся с чиста вода и ще се очистите; ще ви очистя от всичките ви нечистотии и от вашите идоли. 26 e  И ще ви дам ново сърце и нов дух ще вложа у вас, и ще отстраня вашето каменно сърце, и ще ви дам сърце от плът. 27 f  И ще вложа у вас Своя Дух и ще направя да постъпвате според Моите заповеди, и ще спазвате и изпълнявате Моите наредби. 28 g  Тогава ще заживеете на земята, която съм дал на предците ви, и вие ще бъдете Мой народ, и Аз ще бъда ваш Бог. 29И ще ви избавя от всичките ви нечистотии и като повикам житото, ще го умножа и няма да ви изпратя повече глад. 30И ще умножа плода на дърветата и плодородието на полето, за да не понасяте занапред присмех от народите поради глад. 31Тогава ще си припомните своите зли постъпки и недобри дела, ще почувствате отвращение от себе си заради вашите беззакония и поради мерзостите си. 32Не правя това заради вас, казва Господ Бог, нека ви бъде известно. Засрамете се и почервенейте заради постъпките си, доме Израилев“.“

Възстановяване на градовете и земеделието; умножение на населението

33Така казва Господ Бог: „В деня, когато ви очистя от всичките ви беззакония, ще направя да се заселят вашите градове отново и развалините да бъдат застроени. 34И пак ще бъде обработвана опустошената земя, която е била пуста пред очите на всеки, който преминаваше. 35 h  Тогава ще казват: „Тази запустяла земя стана като Едемската градина и тези разрушени, запустели и разорени градове са укрепени и заселени.“ 36Тогава народите, останали около вас, ще познаят, че Аз, Господ, изградих разрушеното и засадих запустялото. Аз, Господ, изговорих това и извърших.“

37Така казва Господ Бог: „Още повече ще подтикна Израилевия дом да Ме търси да сторя това: да ги умножа като стадо. 38Както стадото в празнично време изпълва Йерусалим за жертвоприношения, така човеците ще изпълнят запустелите градове и ще познаят, че Аз съм Господ.“
Copyright information for BulCont