Ezekiel 37

Пророчество за възкресението – видение за поле със сухи кости

1 Силата от Господа дойде върху мене и Господ ме изведе чрез Духа Си и ме постави сред поле, пълно с кости. 2Той ме преведе да премина в кръг около тях и ето имаше доста много от тях по повърхността на полето и те бяха твърде сухи. 3Тогава Той ме попита: „Сине човешки, може ли да оживеят тези кости?“

Аз отговорих: „Господи Боже! Ти знаеш.“

4 А Той ми каза: „Пророкувай към тези кости и им кажи: „Сухи кости, чуйте словото на Господа!“ 5Така казва Господ Бог на тези кости: „Ето ще въведа във вас дух и ще оживеете. 6Ще поставя и сухожилия върху вас и ще направя да се появи върху вас плът, ще ви покрия с кожа и ще въведа във вас дух, и ще оживеете, и ще познаете, че Аз съм Господ“.“

7 И аз изрекох пророчество, както ми беше заповядано. И когато пророкувах, се чу шум и костите се приближиха една към друга – кост до кост. 8И като погледнах, ето на тях имаше сухожилия и плът израснала, и кожа ги покриваше отгоре, но дух у тях нямаше. 9Тогава Той ми каза: „Пророкувай, сине човешки, и кажи на духа: Така говори Господ Бог: „Ела, дух, откъм четирите посоки и духни върху тези убити, и те ще оживеят“.“ 10 a  И аз пророкувах, както Той ми заповяда, и духът влезе в тях, и те се изправиха на краката си, твърде голяма войска.

11 Тогава Той ми рече: „Сине човешки, тези кости са целият Израилев дом. Ето те казват: „Изсъхнаха костите ни и загина нашата надежда. Изтръгнати сме от корен, обезнаследени.“ 12Затова пророкувай и им кажи: „Така говори Господ Бог: „Ето Аз ще отворя гробовете ви и ще ви въведа в Израилевата земя. 13И ще познаете, че Аз съм Господ, когато отворя гробовете ви и ви изведа от гробовете ви. 14Но като вложа във вас Духа Си, ще оживеете. Тогава ще ви дам покой във вашата земя и ще познаете, че Аз, Господ, изговорих това и го извърших“– казва Господ.“

Обединение на двата жезъла (Израил и Юдея)

15 След това Господ отправи отново слово към мене: 16„А ти, сине човешки, вземи си един жезъл и напиши на него: „На Юда и Израилевите синове, съюзени с него“. След това вземи друг жезъл и напиши на него: „На Йосиф“– жезъла на Ефрем и целия Израилев дом, съюзен с него. 17Тогава си ги съедини заедно в един и ще бъдат един в ръката ти. 18И когато те запитат синовете на твоя народ: „Няма ли да ни обясниш какво означава това?“, 19 b  отговори им: „Така казва Господ Бог: „Ето Аз вземам жезъла на Йосиф, който е в ръката на Ефрем и на съюзените с него Израилеви племена, и ще поставя към него жезъла на Юда, и ще направя един жезъл, и ще бъдат едно в Моята ръка“.“ 20И жезлите, на които напишеш, ще бъдат в твоята ръка пред очите им.

21 Тогава им кажи: „Така говори Господ Бог: „Ето Аз ще взема Израилевите синове изсред народите, при които са отишли, и ще ги събера отвсякъде, и ще ги отведа в земята им. 22 c  В тази земя, върху Израилевите планини ще ги направя един народ и един Цар ще бъде цар над всички тях; и няма да бъдат вече два народа, нито ще бъдат занапред разделени на две царства. 23 d  Те няма вече да се оскверняват с идолите си, нито с отвратителните си дела и разните си престъпления. Затова Аз ще ги избавя от всички места на пребиваване, където са съгрешили, и ще ги очистя, и ще бъдат Мой народ, а Аз ще бъда техният Бог.

24 e  И Моят служител Давид ще бъде Цар над тях и Пастир на всички тях. И те ще постъпват според Моите разпоредби, ще спазват Моите заповеди и ще ги изпълняват. 25Те ще живеят на земята, която дадох на Своя служител Яков, на която са живели предците ви. В нея те, децата им и внуците им ще живеят за вечни времена. А Моят служител Давид ще им бъде княз вечно. 26Освен това ще сключа с тях завет за мир, вечен завет с тях, който ще им дам, ще ги умножа и ще поставя светилището Си сред тях за вечни времена. 27 f  g  И Аз ще пребивавам сред тях и Аз ще бъда техният Бог, и те ще бъдат Мой народ. 28Народите ще познаят, че Аз съм Господ, освещаващ Израил, когато Моето светилище бъде сред тях вечно“.“
Copyright information for BulCont