Ezekiel 4

Изобразяване на обсадата на Йерусалим

1 „И ти, сине човешки, вземи една керамична плочка и я постави пред себе си. И начертай върху нея град Йерусалим. 2И постави обсада против него: изгради обсаден вал, направи насип около него, разположи стан и постави наоколо стенобойни машини против него. 3Вземи железен лист и го постави като желязна стена между тебе и града. Обърни лицето си против него, така че той да бъде под обсада. И ти ще го обсаждаш. Това е знак за Израилевия дом.

4 Тогава легни на лявата си страна и постави върху нея беззаконието на Израилевия дом. Според броя на дните, през които ти ще лежиш на нея, ще носиш беззаконието им. 5И Аз ти определих годините на тяхното беззаконие според броя на дните: триста и деветдесет дена ще носиш беззаконието на Израилевия дом. 6А когато ги изпълниш, още веднъж ще легнеш, този път на дясната си страна. И ще носиш беззаконието на дома на Юда четиридесет дена, – ден за година, ден за година ти определих. 7Тогава обърни лицето си и запретнатата си дясна ръка към обсадата на Йерусалим и пророкувай против него. 8 a  И ето ще поставя въжета върху тебе, така че да не можеш да се обръщаш от едната страна на другата, докато не изпълниш дните на своята обсада.

9 А ти си вземи пшеница, ечемик, боб, леща, просо и лимец. Постави ги в един съд и си направи от тях хлябове. Според броя на дните, през които ще лежиш на страната си – триста и деветдесет дена – ще ги ядеш. 10И храната, с която ще се храниш, трябва да тежи двадесет сикли на ден. Ще я ядеш всеки ден. 11И вода да пиеш с мярка: по една шеста ин. Ще я пиеш всеки ден. 12И ще ги ядеш като ечемичени питки и ще ги печеш на човешка тор пред очите им.“ 13И Господ каза: „Така Израилевите синове ще ядат хляба си нечист сред народите, при които ще ги прогоня.“ 14 b  Тогава казах: „Ах, Господи Боже! Ето устата ми никога не се е омърсявала в моя живот. И от младини досега никога не съм ял мърша или разкъсано от звяр. Никакво нечисто месо не е влязло в устата ми.“ 15А Той ми отвърна: „Виж, позволявам ти говежди тор вместо човешки тор. И твоя хляб ще приготвяш на него.“

16 И ми каза: „Сине човешки, ето Аз ще спра хранителните запаси на Йерусалим – и ще ядат хляб, като го отмерват и с тревога, а вода ще пият с мярка и с ужас, 17 c  за да бъдат хлябът и водата толкова оскъдни, че всеки човек да бъде накаран да трепери и да изгние в беззаконието си.“
Copyright information for BulCont