Ezekiel 47

Новата свята земя

( 47:1-23 )

Животворният поток изпод храма

1 a  Тогава Той ме върна при входа на храма. И ето отдолу под прага извираше вода и течеше на изток – защото храмът беше с лице към изток. Водата течеше надолу от дясната страна на фасадата на храма, при южната страна на жертвеника. 2Тогава ме изведе през северната порта и ме отведе навън по пътя към източната порта. И ето вода се стичаше от дясната страна. 3Мъжът продължи на изток с мерилна връв в ръката си. Той отмери хиляда лакътя и ме преведе през водата. Тя беше до глезените. 4След това премери хиляда лакътя и ме преведе през водата. Тя беше до колене. Той отмери още хиляда лакътя и ме преведе през нея. Тя беше до кръста. 5И премери хиляда и тя беше бурен поток, през който не можех да премина, защото водата се беше издигнала. Трябваше да плувам, тъй като не можеше да се премине. 6И Той ми каза: „Видя ли, сине човешки?“

Тогава ме поведе обратно към брега на потока.
7Когато се върнах, ето на двата бряга на потока имаше много дървета. 8Тогава Той ми каза: „Тази вода тече откъм източната страна, слиза в равнината и се влива в морето. Така водите стават целебни 9и всяко живо същество, което се множи, вирее навсякъде, където потокът тече. Има твърде много риба, защото тази вода се влива там, носеща изцеление навсякъде, където този поток тече. 10И край него стоят рибари от Ен-Геди до Енеглаим. Това е място, където разпростират мрежи, за да съхнат. Разнообразието и изобилието на рибата му са като рибата в Голямото море. 11Но блатата му и тресавищата му не са целебни; те са оставени за добив на сол. 12 b  Покрай потока, по бреговете му от едната и от другата страна растат всякакви дървета, които дават плод. Листата им никога няма да повехнат, нито плодородието им ще престане. Всеки месец те ще раждат нови плодове, защото водата за тях тече изпод светилището. Плодовете им ще бъдат за храна, а листата им за лекуване.“

Граници на земята

13 c  Така казва Господ Бог: „Това е границата, според която да разделите земята в наследство на дванадесетте Израилеви племена. Йосиф получава два дяла. 14Земята, за която се клех да я дам на предците ви, вие я получавате във ваше наследство, разпределена по равно. Тази земя се пада на вас в наследство.

15И ето границата на земята: на северния край, от Средиземно море през Хетлон, до Цедад, 16Емат, Берота, Сивраим, който се намира между областите на Дамаск и на Емат, чак до Хацер-Тихон, който е на границата на Хавран. 17Така границата ще бъде от морето до Хацар-Енон, т.е. северната граница на Дамаск, заедно с територията на Емат на север. Това е северният край.

18На източния край границата ще бъде между Хавран и Дамаск, между Галаад и израилската земя – по Йордан, от северния предел до Източното море, до Тамар. Това е източният край.

19 d  Южният край ще бъде от Тамар до водите на Мерива при Кадес, до потока и Средиземно море. Това е южният край.

20А западната граница е Средиземно море – от южната граница до входа срещу Емат. Това е западният край.

21И разделете тази земя между вас според Израилевите племена. 22Разделете я по жребий между вас и инородците, които живеят между вас, които са родили деца у вас. Сред Израилевите синове те да бъдат наравно като местни жители. И те по жребий заедно с вас да имат наследство между Израилевите племена. 23В което племе живее инородец, в това му дайте наследство“, възвестява Господ Бог.
Copyright information for BulCont