Ezekiel 48

Разпределение на земята между племената

1 Това са имената на племената. На северния край близо до Хетлоновия път, Емат и Хацер-Енон, който е до границата на Дамаск, северно от Емат, от изток до запад да е един дял на Дан. 2До областта на Дан, от източния край до западния, един дял на Асир. 3До Асировата граница, от източния край до западния, да е един дял на Нефталим. 4До Нефталимовата граница, от източния край до западния, да е един дял на Манасия. 5До Манасиевата граница, от източния край до западния, да е един дял на Ефрем. 6До Ефремовата граница, от източния край до западния, да е един дял на Рувим. 7До Рувимовата граница, от източния край до западния, да е един дял на Юда.

Участък земя за светилището, свещениците и левитите

8 a  И до Юдовата граница, от източния край до западния, да е свещеният принос – двадесет и пет хиляди лакътя ширина и дължина, както другите дялове от източния край до западния. Сред него да бъде светилището. 9Делът, който ще отделите на Господа, на дължина да е двадесет и пет хиляди лакътя, а на ширина – десет хиляди. 10Този свещен дял да е за свещениците, дълъг към север двадесет и пет хиляди лакътя и широк към запад и към изток по десет хиляди, и дълъг към юг двадесет и пет хиляди. И светилището на Господа да е сред него. 11 b  Това да посветите за свещениците, потомци на Садок, които спазваха вярно Моите предписания и които, за разлика от левитите, не отстъпиха от Мене, когато Израилевите синове се заблудиха. 12Този дял от земята, отделена от свещения дял, да е най-свята до предела на левитите. 13Левитите да получат дела покрай свещеническия предел – дълъг двадесет и пет хиляди лакътя и широк десет хиляди. Цялата дължина да бъде двадесет и пет хиляди, а ширината – десет хиляди лакътя. 14От него да не могат да продават, нито да заменят. И първите плодове не могат да преминават у други, понеже това е светиня на Господа.

Мястото за града и делът на княза

15 „А останалите пет хиляди на ширина и двадесет и пет хиляди на дължина да са за общо използване. Те са за града, за заселване и за свободно поле. Градът да бъде по средата. 16 c  Тези са размерите му: северната страна е четири хиляди и петстотин лакътя, южната страна – четири хиляди и петстотин, източната страна – четири хиляди и петстотин и западната страна – четири хиляди и петстотин лакътя. 17А полето да е на север двеста и петдесет, на юг двеста и петдесет, на изток двеста и петдесет и на запад двеста и петдесет. 18Остатъкът надлъж до свещения дял да е десет хиляди на изток и десет хиляди на запад. Произведеното там да е за прехрана на онези, които работят в града. 19Работещите в града, идващи от всички Израилеви племена, да го обработват. 20Целият отделен дял да е квадратен: двадесет и пет хиляди лакътя на двадесет и пет хиляди. Отделете свещения дял заедно с владението на града.

21 Останалото да е за княза – от двете страни на свещения дял и на владението на града. Князът да притежава земята по протежение на племенните дялове, от двадесет и пет хиляди лакътя чак до източната граница; на запад от двадесет и пет хиляди лакътя чак до западната граница. Свещеният дял и светилището да са посред нея. 22Онова, което остава от левитското владение и от владението на града, които са по средата, е за княза – в областта между границата на Юда и границата на Вениамин да бъде на княза.

Граници на разпределената земя

23 За останалите племена: от източния край до западния един дял е за Вениамин. 24До Вениаминовата граница, от източния край до западния, е един дял за Симеон. 25До Симеоновата граница, от източния край до западния, е един дял за Исахар. 26До Исахаровата граница, от източния край до западния, е един дял за Завулон. 27До Завулоновата граница, от източния край до западния, е един дял за Гад. 28И до Гадовата граница на южната страна е южният предел от Тамар до водите на Мерива при Кадес, до Египетския поток и Средиземно море. 29Тази е земята, която ще разпределите по жребий между Израилевите племена. Тези са дяловете им“, възвестява Господ Бог.

Портите на святия Йерусалим. Името му „Господ е там“

30 „А тези са изходните страни на града: на северната страна размерът е хиляда и петстотин лакътя. 31 d  Да има три порти на града, наречени с имената на Израилевите племена: една порта Рувимова, една Юдова, една Левиева. 32На източната страна от четири хиляди и петстотин лакътя да има три порти: една Йосифова порта, една Вениаминова, една Данова. 33На южната страна, чийто размер е четири хиляди и петстотин лакътя, да има три порти: една Симеонова порта, една Исахарова и една Завулонова. 34На западната страна от четири хиляди и петстотин лакътя да има три порти: една Гадова порта, една Асирова порта и една Нефталимова порта. 35Обиколката да бъде осемнадесет хиляди лакътя. И от онзи ден името на града да бъде „Господ е там“.“
Copyright information for BulCont