Ezekiel 8

Оскверненият храм в Йерусалим

1 a  В петия ден от шестия месец на шестата година, както седях в своя дом, а юдейските стареи седяха пред мене, Господ Бог постави ръката Си върху мене там. 2 b  Като погледнах, видях очертание с изглед на огън. От подобието на хълбоците му и надолу – огън, а от хълбоците му нагоре – блясък от нажежен метал. 3 c  И Той простря нещо като ръка и ме хвана за косите на главата ми. Тогава Духът ме издигна между земята и небето и ме понесе в божествено видение към Йерусалим при северната порта на вътрешния двор, където се намираше изображението на ревността, която предизвиква завист. 4 d  И ето там беше славата на Израилевия Бог като тази, която видях на полето. 5Тогава Той ми каза: „Сине човешки, погледни на север.“Погледнах на север и ето при входа, на север от портата на жертвеника, беше това изображение на ревността. 6След това Той ми каза: „Виждаш ли какво вършат – големите мерзости, които върши тук Израилевият дом, за да Ме отдалечи от Моето светилище? Но обърни се, ще видиш още по-големи мерзости.“

7 Тогава Той ме заведе при входа на двора. И погледнах и ето в стената имаше дупка. 8И Той ми каза: „Сине човешки, прокопай стената!“И прокопах стената и ето врата. 9И ми каза: „Влез и виж злите мерзости, които те вършат тук.“ 10Така аз влязох и гледам, имаше всякакви изображения – на отвратителни пълзящи твари и зверове и всякакви идоли на Израилевия дом, издълбани върху стените наоколо. 11А пред тях стояха седемдесет стареи на Израилевия дом – с Язания, сина на Шафан, стоящ сред тях – и всеки със своята кадилница в ръката си, и благоухание се издигаше от кадилния облак. 12 e  И Той ми каза: „Сине човешки, виждаш ли какво вършат стареите на Израилевия дом на тъмно, всеки в светилището на идола си? Защото те мислят: „Господ не ни вижда. Господ изостави страната“.“ 13И отново ми каза: „Обърни се! Ще видиш още по-големи мерзости, които те вършат.“

14 Тогава ме заведе при входа на северната порта на Господния дом и ето там седяха жени, които оплакваха Тамуз. 15И ми каза: „Виждаш ли, сине човешки? Обърни се! Ще видиш още по-големи мерзости от тези.“ 16И ме въведе във вътрешния двор на Господния дом и ето при входа на храма на Господа, между притвора и жертвеника, имаше около двадесет и петима мъже с гърбовете си към Господния храм с лице към изток. И те лежаха в прахта на изток към слънцето.

17 И ми каза: „Видя ли, сине човешки? Малко ли е за дома на Юда да върши мерзостите, които се правят тук, защото те изпълниха страната с насилие и се обърнаха, за да Ме оскърбяват? И ето те ме отегчават и не Ме оставят на мира. 18Затова Аз също ще отвърна с гняв. Окото Ми няма да пожали, нито Аз ще пощадя. Макар да викат в ушите Ми с висок глас, няма да ги чуя.“
Copyright information for BulCont