Ezra 10

Разтрогване на смесените бракове

1 Докато Ездра се молеше коленичил пред Божия храм и се изповядваше, при него се събра голямо множество израилтяни: мъже, жени и деца, които също плачеха горчиво. 2Тогава Шехания, син на Йехиил, от Еламовите потомци, се обърна към Ездра с думите: „Извършихме грях пред нашия Бог, като си взехме чужденки за жени от другите езически племена в страната. Но все пак има още надежда за израилтяните. 3Ние трябва да сключим завет с нашия Бог и да напуснем всички тези жени и децата им, както ни съветва Господ, както и тези, които благоговеят пред заповедите на нашия Бог; така ние ще постъпим според закона! 4Затова стани, това е твое дело и ние сме с тебе – бъди храбър и действай!“ 5Тогава Ездра стана и нареди на началниците на свещениците, на левитите и на целия Израил да положат клетва, че ще постъпят така. Те веднага се заклеха. 6След това Ездра стана и тръгна от Божия храм към жилището на Йоханан, Елияшивовия син. И когато стигна там, не яде хляб и не пи вода, защото скърбеше за престъпленията на преселниците.

7 Тогава разгласиха сред всички завърнали се от плен, че трябва да се съберат в Йерусалим. 8По решение на предводителите и старейшините на всеки, който не се яви до три дена, имуществото му ще бъде иззето, а самият той ще бъде отлъчен от обществото на преселниците.

9 И така, за три дена в Йерусалим се събраха всички мъже от племената на Юда и Вениамин. Това се случи в двадесетия ден от деветия месец. И целият народ седеше в двора пред Божия дом и трепереше както от това събитие, така и от проливния дъжд. 10Тогава свещеникът Ездра стана и се обърна към тях с думите: „Вие извършихте престъпление, като си взехте чужденки за жени. Така направихте вината на Израил още по-голяма. 11Затова, покайте се пред Господа, Бога на вашите прадеди, и изпълнете волята Му – отлъчете се от племената на тази страна и от жените си чужденки!“

12 Тогава цялото събрание отвърна на висок глас: „Както ти нареди, така ще постъпим. 13Но тук народът е многоброен, времето е дъждовно, не можем да стоим на открито; а и работата не е за ден или за два, защото мнозина от нас са сторили такъв грях. 14Затова нека нашите началници бъдат представители на цялото общество; всички в нашите градове, които са взели чужденки за жени, да идват тук в определеното време заедно със старейшините и съдиите на всеки град. Едва когато извършим това, ще ни отмине яростният гняв на нашия Бог.“ 15На това се възпротивиха само Йонатан, Асаиловият син, и Яхзея, Тиквасовият син; подкрепиха ги Мешулам и левитът Шавтай.

16 Но завърналите се от плен постъпиха според това решение. Свещеникът Ездра си избра мъже, предводители на всеки от бащините родове. Те бяха призовани поименно и се събраха на първия ден от десетия месец, за да извършат проучване. 17И до първия ден от първия месец проучиха всички мъже, които си бяха взели чужденки за жени.

Списък на свещениците с жени чужденки

18 Сред свещеническите потомци чужденки за жени си бяха взели: от потомците на Иисус, Йоседековия син, и братята му Маасея, Елиезер, Ярив и Гедалия; 19те се задължиха по обичая да напуснат жените си и като виновни да принесат в жертва един овен за вината си. 20От Имеровите потомци – Хананий и Завадия; 21от Харимовите потомци – Маасея, Елия, Шемая, Йехиил и Узия; 22от Пашхуровите потомци – Елиоенай, Маасея, Исмаил, Натанаил, Йозавад и Еласа.

23 От левитите – Йозавад, Шимей, Келая, наричан още Клита, Патахия, Юда и Елиезер; 24от певците – Елияшив; от стражите при портите – Шалум, Телем и Урий.

25 От останалите израилтяни – от Парошовите потомци: Рамая, Изия, Малахия, Миямин, Елеазар, Малхия и Веная; 26от Еламовите потомци – Матания, Захария, Йехиел, Авдий, Иремот и Елия; 27от Затовите потомци – Елиоенай, Елияшив, Матания, Иремот, Завад и Азиса; 28от Беваевите потомци – Йоханан, Ханания, Забвай и Атлай; 29от Ваниевите потомци – Мешулам, Малух, Адая, Яшув, Шеал и Йерамот; 30от Пахат-Моавиевите потомци – Адна, Хелал, Веная, Маасея, Матания, Веселиил, Бинуй и Манасия; 31от Харимовите потомци – Елиезер, Ишия, Малхия, Шемая, Симеон, 32Вениамин, Малух, Шемария; 33от Хашумовите потомци – Матнай, Матата, Завад, Елифелет, Йеремай, Манасия и Шимей; 34от Ваниевите потомци – Маадай, Амрам и Уел, 35Беная, Бидия, Келухи, 36Ванея, Меремот, Елиашив, 37Матания, Матнай, Йаасай, 38Ваний, Бинуй, Шимей, 39Шелемия, Натан, Адая, 40Махнадбай, Шашай, Шарай, 41Азариел, Шелемяху, Шемария, 42Шалум, Амария и Йосиф; 43от Невовите потомци – Йейел, Мататия, Завад, Зевина, Ядай, Йоел и Беная. 44Всички те си бяха взели чужденки за жени, а някои от тях им бяха родили деца.
Copyright information for BulCont