Ezra 2

Преброяване и списък на завърналите се в Йерусалим евреи

Неем. 7:6-72

1 a  А ето и потомците на преселените от Юдея, които се завърнаха от плен в Йерусалим в своите градове в Юдея; вавилонският цар Навуходоносор беше отвел техните родове, за да ги засели във Вавилон. 2Техни предводители бяха Зоровавел, Иисус, Неемия, Сарая, Реелая, Мардохей, Вилшан, Мисфар, Бигвая, Рехум и Ваана.

Ето броя на мъжете от народа на Израил:
3потомци на Парош – две хиляди сто седемдесет и двама; 4потомци на Сафатия – триста седемдесет и двама; 5потомци на Арах – седемстотин седемдесет и пет; 6потомци на Пахат-Моав от Иисус и Йоав – две хиляди осемстотин и дванадесет; 7потомци на Елам – хиляда двеста петдесет и четири; 8потомци на Зату – деветстотин четиридесет и пет; 9потомци на Закхай – седемстотин и шестдесет; 10потомци на Вани – шестстотин четиридесет и двама; 11потомци на Бебай – шестстотин двадесет и трима; 12потомци на Азгад – хиляда двеста двадесет и двама; 13потомци на Адоникам – шестстотин шестдесет и шест; 14потомци на Бигвай – две хиляди петдесет и шест; 15потомци на Адин – четиристотин петдесет и четири; 16потомци на Атер от Езекия – деветдесет и осем; 17потомци на Бецай – триста двадесет и трима; 18потомци на Йора – сто и дванадесет; 19потомци на Хашум – двеста двадесет и трима; 20потомци на Гибар – деветдесет и пет; 21мъже от Витлеем – сто двадесет и трима; 22мъже от Нетофа – петдесет и шест; 23мъже от Анатот – сто двадесет и осем; 24мъже от Азмавет – четиридесет и двама; 25мъже от Кириат-Ярим, Кефира и Беерот – седемстотин четиридесет и трима; 26мъже от Рама и Гева – шестстотин двадесет и един; 27мъже от Михмас – сто двадесет и двама; 28мъже от Ветил и Гай – двеста двадесет и трима; 29мъже от Нево – петдесет и двама; 30мъже от Магбиш – сто петдесет и шест; 31потомци на другия Елам – хиляда двеста петдесет и четири; 32потомци на Харим – триста и двадесет; 33мъже от Лида, Хадид и Оно – седемстотин двадесет и пет; 34мъже от Йерихон – триста четиридесет и пет; 35мъже от Сенай – три хиляди шестстотин и тридесет.

36 От свещениците: потомци на Йедая от Иисус – деветстотин седемдесет и трима; 37потомци на Имер – хиляда петдесет и двама; 38потомци на Пашхур – хиляда двеста четиридесет и седем; 39потомци на Харим – хиляда и седемнадесет.

40 От левитите: потомци на Иисус от Кадмиил и Годав – седемдесет и четири. 41От певците: потомци на Асаф – сто двадесет и осем. 42От стражите при портите: потомци на Шалум, потомци на Атер, потомци на Талмон, потомци на Акув, потомци на Хатит, потомци на Шовай – всичко сто тридесет и девет.

43 От храмовите служители – потомци на Циха, потомци на Хасуфа, потомци на Таваот, 44потомци на Керос, потомци на Сиаха, потомци на Фадон, 45потомци на Лебана, потомци на Хагаба, потомци на Акув, 46потомци на Хагав, потомци на Шамлай, потомци на Ханан, 47потомци на Гидел, потомци на Гахар, потомци на Реая, 48потомци на Рецин, потомци на Некода, потомци на Газам, 49потомци на Уза, потомци на Пасеах, потомци на Безай, 50потомци на Асна, потомци на Меуним, потомци на Нефисим, 51потомци на Бакбук, потомци на Хакуфа, потомци на Хархур, 52потомци на Бацлут, потомци на Мехида, потомци на Харша, 53потомци на Баркос, потомци на Сисра, потомци на Тамах, 54потомци на Нециах, потомци на Хатифа.

55 От потомците на Соломоновите слуги: потомци на Сотай, потомци на Гасоферет, потомци на Феруда, 56потомци на Яала, потомци на Даркон, потомци на Гидел, 57потомци на Сефатия, потомци на Хатил, потомци на Похерет-Гацебаим, потомци на Ами.

58 Общо броят на храмовите служители и на потомците на Соломоновите служители беше триста деветдесет и двама.

59 А ето и тези, които излязоха от Тел-Мелах, Тел-Харша, Херуб-Адан-Имер, но не можеха да докажат, че родът и потеклото им са от Израил: 60потомци на Делая, потомци на Товия, потомци на Некода – шестстотин петдесет и двама. 61А от потомците на свещениците: потомци на Хабия, потомци на Хакоц, потомци на Верзелия, който взе за жена от дъщерите на галаадеца Верзелия и се нарече на тяхното име. 62Те потърсиха родословието си в списъците, но не го намериха, затова бяха обявени за нечисти и изключени от свещеническа служба. 63 b  И управителят им заповяда да не ядат от пресветите жертви, докато не бъде издигнат първосвещеник с Урим и Тумим.

64 Цялото общество наброяваше общо четиридесет и две хиляди триста и шестдесет души 65освен слугите и слугините им, които бяха седем хиляди триста тридесет и седем. Те имаха и двеста певци и певици. 66Конете им наброяваха седемстотин тридесет и шест, мулетата им – двеста четиридесет и пет, 67камилите – четиристотин тридесет и пет, а ослите им – шест хиляди седемстотин и двадесет.

68 А когато пристигнаха при храма на Господа в Йерусалим, някои от предводителите на родове направиха доброволни дарения за Божия дом, за да го възстановят на старото му място. 69Според възможностите си те внесоха за извършването на работите шестдесет и една хиляди драхми злато, пет хиляди сребърни мини и сто свещенически одежди.

70 c  d  Така свещениците, левитите, певците, стражите при портите, храмовите служители и всички израилтяни отново се заселиха в градовете си.
Copyright information for BulCont