Ezra 1

Книгите на Ездра и Неемия първоначално са образували едно цяло. Те са разделени от Ориген през III в. сл. Р. Хр., а по-късно – и в латинския превод на Библията – Вулгата (V в. сл. Р. Хр.).

През 539 г. пр. Р. Хр. мидийците и персите, предвождани от Кир Велики, превземат Вавилон и с това окончателно слагат край на вавилонското царство. Това довежда и до завръщането на много от пленените евреи в родината им. Връщането на Ездра и Неемия в Йерусалим и тяхната дейност за възстановяването на града са в основата на повествованието на двете книги. Съществува предположение, че Ездра е техен автор, но данните за това са противоречиви. Приема се, че книгите са написани между 430-400 г. пр. Р. Хр.

Книгата на Ездра цели да убеди върналите се от плен юдеи, че Бог продължава да се грижи за тях, като възстановява истинското богопочитание. Текстът е съставен въз основа на множество документи, чрез които се обхваща историята на Израил в периода между разрушаването на Йерусалим от Навуходоносор и Макавейските войни. В първата част на книгата е отразено връщането на юдеите от плен и възстановяването на храма (гл. 1 – 6). Във втората част се описва пристигането на Ездра в Йерусалим и възстановяването на градската община (гл. 7 – 10).

Акцент в повествованието е значението на Божието слово за народа (1:1, 3:2, 7:10, 10:3). Това е много важно благодеяние, защото тези събития стават по време на последните старозаветни пророци Агей, Захария и Малахия. Оттук нататък Израил трябва да живее единствено според писаното Божие слово и пророческите наставления.

Завръщане от вавилонски плен в Обетованата земя

( 1:1-2:70 )

Освобождаване на евреите от плен при персийския цар Кир

1 a  b  В първата година от царуването на персийския цар Кир Господ изпълни това, което възвести чрез думите на пророк Йеремия. Господ вдъхнови Кир, персийския цар, да издаде заповед, устна и писмена, която беше разгласена навред в царството му: 2 c  „Кир, царят на Персия, обявява: „Господ, Небесният Бог, ми даде всички земни царства и ми заповяда да построя за Него храм в Йерусалим, който е в Юдея. 3Който от вас принадлежи към Неговия народ, нека неговият Бог бъде с него и той да отиде в Йерусалим, който е в Юдея, и да построи храм на Господа, Бога на Израил, защото Той е Бог, Който обитава в Йерусалим. 4И на всеки от юдеите, където и да се е заселил той, нека неговите съседи в областта му помогнат със сребро, злато, имот и добитък, както и с доброволни дарове за храма на Господа в Йерусалим“.“

5 d  Тогава предводителите на родове от племената на Юда и Вениамин, свещениците и левитите – всички, които Бог беше вдъхновил – се отправиха към Йерусалим, за да построят храм на Господа. 6 e  И всички техни съседи им помагаха със сребърни съдове, злато, имот, добитък и скъпоценни вещи, както и с доброволни дарове за храма. 7А цар Кир извади съдовете на Господния храм, които Навуходоносор беше отнесъл от Йерусалим и ги беше поставил в дома на своя бог. 8Също така персийският цар нареди на ковчежника Митридат да ги изнесе и той ги предаде под брой на Шешбацар, предводителя на племето на Юда. 9А ето техния брой: златни блюда – тридесет, сребърни блюда – хиляда, ножове – двадесет и девет, 10златни чаши – тридесет, сребърни чаши, двойни – четиристотин и десет, други съдове – хиляда. 11Общо съдовете от злато и сребро бяха пет хиляди и четиристотин. Всичко това Шешбацар взе със себе си, когато преселниците тръгнаха от Вавилон за Йерусалим.
Copyright information for BulCont