Ezra 4

Препятствия при строежа на храма

Възпрепятстване на храмовия строеж от страна на самаряните

1 Но когато враговете на племената на Юда и Вениамин чуха, че завърналите се от плен строят храм на Господа, Бога на Израил, 2 a  дойдоха при Зоровавел и при предводителите на родове и им казаха: „Нека и ние строим с вас, защото и ние като вас търсим вашия Бог и Му принасяме жертви от времето на Асардан, асирийския цар, който ни пресели тук.“ 3Но Зоровавел, Иисус и другите израилски предводители на родове им отговориха: „Не можете да строите заедно с нас храм на нашия Бог; ние сами ще построим дом на Господа, Бога на Израил, както ни заповяда Кир, персийският цар.“

4 Оттогава жителите на страната правеха всичко, за да обезсърчат юдейския народ и да пречат в строежа. 5Те подкупваха съветници против тях, за да спрат делото им, през всичките дни на персийския цар Кир до царуването на персийския цар Дарий.

6 А скоро след възцаряването на Ахашверош написаха обвинение против жителите на Юдея и Йерусалим.

7 По времето на Артаксеркс Бишлам, Митридат, Табеел и други служители като тях писаха писмо до персийския цар Артаксеркс, което беше написано с арамейски букви и на арамейски език. 8Управителят Рехум и писарят Шимшай написаха следното писмо против Йерусалим до цар Артаксеркс:

9 „От подателите: управителя Рехум, държавния писар Шимшай и техните съмишленици – динейци, афарсахейци, тарпелейци, апарси, арехейци, вавилонци, сусанци, даги, еламитци 10и останалите народи, които великият и славният Аснафар доведе и засели в градовете на Самария и в другите градове отвъд реката.“

11 А ето и препис от писмото, което те му изпратиха: „До цар Артаксеркс от твоите слуги, които живеят оттатък река Ефрат.

12 Нека бъде известно на царя, че юдеите, които напуснаха твоите околности и дойдоха при нас в Йерусалим, изграждат отново този размирен и враждебен град и издигат стените, след като вече са положили основите им. 13Нека бъде известно отсега на царя, че ако този град бъде построен и стените му възстановени, те няма да плащат вече данъци, мито и налози и това ще навреди на царската хазна. 14И понеже сме доказали предаността си към царя, не можем да гледаме безучастно как му се нанасят вреди, затова изпращаме известие на царя, 15за да се проучат летописите на твоите предци. От намереното в тези летописи ще узнаеш, че това е бунтовен град, причинил беди на царете и областите, и че в него от стари времена са възниквали бунтове, поради което този град е бил разрушен. 16Затова известяваме на царя, че ако този град бъде възстановен и стените му довършени, няма да имаш вече владения оттатък река Ефрат.“

17 Царят изпрати следния отговор: „Желая мир на управителя Рехум, на писаря Шимшай и на техните съмишленици, които живеят в Самария и в другите градове отвъд реката. 18Писмото, което ни изпратихте, беше старателно преведено и прочетено пред мене. 19По мой указ беше издирено и потвърдено, че този град от стари времена се е бунтувал против царете и че в него са ставали вълнения и размирици. 20В Йерусалим е имало силни царе, които владеели всички области оттатък река Ефрат, и на тях са се плащали данъци, мито и налози. 21Затова заповядайте на тези хора да спрат строителните работи. Този град да не се възстановява, докато аз не издам заповед! 22Бъдете внимателни, за да не допуснете небрежност! Иначе ще възникне голямо зло във вреда на царската власт.“

23 И когато писмото на цар Артаксеркс беше прочетено пред Рехум, държавния писар Шимшай и техните съмишленици, те незабавно отидоха при юдеите в Йерусалим и с въоръжена сила ги принудиха да спрат работата. 24Тогава беше спрян и строежът на Божия храм в Йерусалим и работата беше преустановена до втората година от царуването на персийския цар Дарий.
Copyright information for BulCont