Ezra 5

Възобновяване на строежа на храма

1 a  По това време пророците Агей и Захария, син на Ада, пророкуваха на юдеите в Юдея и Йерусалим в името на Израилевия Бог. 2 b  Затова Зоровавел, син на Салатиил, и Иисус, син на Йоседек, започнаха възстановяването на Божия храм в Йерусалим, а пророците застанаха на тяхна страна и ги подкрепиха.

3 Но скоро при тях дойдоха Татнай, областният управител оттатък река Ефрат, и Шетар-Бознай със съмишлениците си и ги запитаха кой им е позволил да строят този храм и да издигат тези стени. 4Попитаха още за имената на хората, които издигат това здание. 5Но Бог беше отправил взор върху юдейските старейшини, така че строежът не беше спрян, докато нещата не стигнаха до Дарий и не дойде писмено решение по случая.

6 Ето препис от писмото, което Татнай, областният управител, и Шетар-Бознай и съмишлениците му – афарсахейците, изпратиха до цар Дарий. 7В писмото, което изпратиха до него, беше написано следното:

„До цар Дарий, с пожелание за благополучие във всичко!
8Нека бъде известно на царя, че ние посетихме храма на великия Бог в областта Юдея. Той се гради с големи камъни, а стените се покриват с дърво; работи се старателно и работата напредва бързо. 9Тогава попитахме техните старейшини кой им е позволил да строят този храм и да издигат тези стени. 10Попитахме още и за имената им, за да ти предоставим списък на онези, които стоят начело. 11Те ни отговориха така: „Ние сме служители на Бога на небето и земята и възстановяваме храма, който е бил строен много години преди това, един велик цар на Израил го е строил и довършил. 12 c  Но понеже предците ни разгневиха Бога на небето, Той ги предаде в ръцете на вавилонския цар, халдееца Навуходоносор, той разруши този храм и пресели народа във Вавилон.

13 d  Но в първата година на царуването си вавилонският цар Кир издаде наредба този Божий храм да бъде възстановен. 14Цар Кир заповяда също златните и сребърните съдове, които Навуходоносор беше взел от храма в Йерусалим и отнесъл във вавилонския храм, да бъдат изнесени оттам. Те бяха предадени на един човек на име Шешбацар, когото царят назначи за областен управител. 15Той му заповяда да вземе тези съдове, да отиде и ги занесе в Йерусалимския храм и Божият дом да бъде построен на своето място. 16Тогава този Шешбацар дойде и положи основите на Божия дом в Йерусалим; и оттогава насам той се строи и още не е довършен.

17 Затова, ако царят сметне за добре, нека се издири във Вавилон в царската съкровищница дали наистина цар Кир е издал наредба за възстановяването на този Божий храм в Йерусалим и нека бъдем известени за решението на царя по случая“.“
Copyright information for BulCont