Galatians 3

Закон или вяра

1 Неразумни галатяни! Кой ви омая, та вече не вярвате на истината
3:1 В някои ръкописи липсва: „та вече не вярвате на истината“.
, макар пред очите ви Иисус Христос да бе изобразен така, сякаш е разпънат сред вас?
2Искам само това да науча от вас: чрез дела по Закона ли получихте Духа, или като повярвахте на това, което чухте? 3Толкова ли сте неразумни? След като започнахте с Духа, с плътта ли сега ще свършите? 4Нима напразно претърпяхте толкова неща? Едва ли е било напразно! 5Този, Който ви дарява Духа и прави сред вас чудеса, заради дела по Закона ли върши това, или защото повярвахте на онова, което чухте?

6 b  Както е писано: „Авраам повярва на Бога и това му бе зачетено за оправдание.“ 7 c  Затова знайте, че онези, които се облягат на вярата, са Авраамови синове. 8 d  И Писанието, като предвиди, че Бог чрез вяра оправдава езичниците, предвести на Авраам: „Чрез тебе ще бъдат благословени всички народи.“ 9И тъй, онези, които се облягат на вярата, са благословени заедно с повярвалия Авраам.

10 e  А всички, които се облягат на дела по закона, се намират под проклятие, защото е писано: „Проклет да е всеки, който не изпълнява постоянно всичко, което е писано в книгата на закона.“ 11 f  Явно е, че чрез закона никой не се оправдава пред Бога, защото е писано: „Праведният ще живее чрез вярата си.“ 12 g  Но законът не изисква вяра, а казва: „Който изпълни тези неща, той ще живее чрез тях.“ 13 h  Христос ни изкупи от проклятието на закона, като прие заради нас проклятието, защото е писано: „Проклет е всеки, обесен на дърво“– 14за да се разпростре благословението на Авраам чрез Иисус Христос върху езичниците и чрез вярата да получим обещания Дух.

Законът и Божието обещание

15 Братя, говоря по човешки: никой не разваля, нито допълва едно потвърдено човешко завещание. 16 i  А обещанията бяха дадени на Авраам и на неговия потомък. Не е казано: „и на потомците“, като за мнозина, а като за един: „и на потомъка ти“, Който е Христос. 17 j  Затова аз казвам, че законът, който дойде след четиристотин и тридесет години, не отменя утвърдения преди това от Бога завет за Христос
3:17 В някои ръкописи липсва: „за Христос“.
, та обещанието да изгуби сила.
18 l  Защото, ако наследството е по закон, то вече не е по обещание; а на Авраам Бог го дарява по обещание.

19 m  Но защо тогава е даден законът? Той бе прибавен поради престъпленията, докато дойде Потомъкът, за Когото се отнася обещанието, и бе предаден чрез ангели с ръка на посредник. 20 n  Посредникът обаче не може да е посредник само на един, а Бог е един. 21И тъй, законът противен ли е на Божиите обещания? Съвсем не! Защото, ако беше даден закон, който да можеше да дарява живот, то наистина оправдаването щеше да бъде от закона. 22 o  Писанието обаче отреди всички да са подвластни на греха, та обещанието да се даде на вярващите заради вярата им в Иисус Христос.

23 Преди да дойде вярата, бяхме под стражата на закона, заключени за вярата, която щеше да се открие. 24 p  Така че законът беше за нас водач към Христос, за да се оправдаем чрез вяра. 25А след като дойде вярата, не ни трябва вече водач.

26 q  Защото всички сте Божии синове чрез вярата в Иисус Христос – 27 r  всички, които в Христос
3:27 Т.е. в името на Христос.
се кръстихте, в Христос се облякохте.
28 t  Няма вече юдеин, нито елин, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, ни женски, защото всички вие сте едно в Иисус Христос. 29 u  А щом вие сте Христови, тогава сте потомци на Авраам и по обещание – наследници.
Copyright information for BulCont