Galatians 4

Божии деца чрез Христос и Духа, а не роби на закона

1 Казвам още: наследникът, докато е невръстен, с нищо не се отличава от роб, макар да е господар на всичко. 2Той е подвластен на настойници и управители до определеното от бащата време. 3Така и ние, докато бяхме невръстни, бяхме подвластни на силите на света
4:3 Т.е. нормативните сили на предхристиянския ред.
.
4Но когато се изпълни времето, Бог изпрати Своя Син, Който се роди от жена и се подчини на закона, 5 b  за да изкупи онези, които бяха под закона, и да бъдем осиновени. 6 c  А понеже вие сте синове, Бог изпрати в сърцата ви Духа на Своя Син, Който вика: „Авва! Отче!“ 7Затова не си вече роб, а син. Ако пък си син, ти си и Божий наследник чрез Христос
4:7 В някои ръкописи: „Христов наследник; Божи наследник“.
.

Безпокойството на апостол Павел за галатяните

8 e  Преди време, когато не познавахте Бога, служехте на тези, които по естество не са богове. 9Но сега, като познахте Бога, или по-добре, като бяхте познати от Бога, защо се връщате отново към немощните и безпомощни сили и отново искате да им служите? 10 f  Почитате дни и месеци, времена и години. 11 g  Загрижен съм за вас, да не би напразно да съм се трудил помежду ви.

12 h  Моля ви, братя, бъдете като мене, защото и аз бях като вас. Вие с нищо не ме обидихте. 13Знаете, че когато ви благовестих за първи път, бях останал поради телесна болест. 14 i  И въпреки това мое
4:14 В някои ръкописи: „ваше“.
телесно изпитание вие не ме презряхте и не се погнусихте, но ме приехте като Божий ангел, като Иисус Христос.
15Колко въодушевени бяхте тогава! Уверявам ви, че ако можеше, очите си щяхте да извадите и да ми ги дадете. 16Нима сега ви станах враг, като ви говоря истината? 17 k  Онези се стремят към вас не за добро; те искат да ви отлъчат от мене, за да се стремите вие към тях. 18Добре е да се стремите към доброто винаги, а не само когато съм сред вас. 19 l  Деца мои, аз отново изпитвам родилни мъки за вас, докато във вас бъде изобразен Христос. 20Бих искал сега да бъда помежду ви и да ви говоря с друг глас, защото не зная какво да направя за вас.

Агар и Сарра – символи на двата завета

21 Кажете ми вие, които желаете да се подчинявате на закона: не се ли вслушвате в закона? 22 m  Защото е писано: Авраам имаше двама синове, един от робинята, а друг от свободната. 23 n  Но този, който беше от робинята, се роди само според природата, а който беше от свободната – според Божие обещание. 24Това е казано иносказателно. Това са двата завета. Единият е от Синайската планина и се ражда за робство. Той е Агар, 25понеже Агар означава планината Синай в Арабия и съответства на сегашния Йерусалим, който живее в робство с децата си. 26А небесният Йерусалим е свободен: той е майка на всички ни
4:26 В някои ръкописи: „ви“.
.
27 p  Защото е писано: „Ликувай, неплодна, която не си раждала, ликувай от радост и възкликни ти, която не си се превивала от родилни болки, защото синовете на самотната са много повече от синовете на омъжената.“

28 Ние
4:28 В някои ръкописи: „вие“.
пък, братя, сме
4:28 В някои ръкописи: „сте“.
като Исаак – деца на обещание.
29Но както тогава роденият само според природата преследваше родения чрез Духа, така е и сега. 30 s  А какво казва Писанието? Изпъди робинята и сина ѝ, защото синът на робинята не бива да бъде наследник заедно със сина на свободната. 31Затова, братя, не сме деца на робинята, а на свободната.
Copyright information for BulCont