Galatians 5

Християнската свобода

1 a  И тъй, отстоявайте свободата, която Христос ни дари, и не се подлагайте отново под робско иго. 2Ето аз, Павел, ви казвам: ако се обрежете, Христос с нищо няма да ви бъде полезен. 3 b  И пак напомням на всеки човек, който се обреже: той е длъжен да изпълни целия закон. 4Вие, които искате да се оправдаете чрез закона, се отметнахте от Христос, отпаднахте от благодатта, 5а ние се надяваме и очакваме чрез Духа оправдаване заради вярата си. 6 c  Защото за последователите на Иисус Христос нито обрязването има сила, нито необрязването, а вярата, която действа чрез любов.

7 Вие бяхте на прав път. Кой ви накара да не се покорявате на истината? 8Този, който ви разубеждава, не е Онзи, Който ви призовава. 9 d  Малко квас заквасва цялото тесто. 10 e  Аз имам вяра във вас чрез Господа, че няма да се подведете. И онзи, който ви смущава – който и да е той, – ще понесе присъда. 11 f  А за какво още ме преследват, братя, ако аз и сега проповядвам обрязване? Тогава би отпаднало негодуванието
5:11 Букв. съблазън.
заради кръста.
12Да бяха се скопили онези, които ви заблуждават!

Плодът на Духа и делата на плътта

13 h  Към свобода сте призовани вие, братя. Само че свободата да не става повод за угода на плътта, а с любов служете един на друг. 14 i  Защото целият закон се изпълнява в едно изречение: „Обичай ближния си като самия себе си.“ 15Ако пък един друг се хапете и се ядете, пазете се да не би един друг да се изтребите.

16 j  Затова казвам: живейте според изискванията на Духа и няма да изпълнявате прищевките на плътта. 17 k  Защото плътта желае противното на Духа, а Духът – противното на плътта. Те се противят един на друг, за да не правите онова, което бихте пожелали. 18Ако живеете според Духа, вие не сте под закона. 19 l  Делата на плътта са известни. Те са: прелюбодейство
5:19 В някои ръкописи липсва: „прелюбодейство“.
, блудство, нечистота, разпътство,
20идолослужение, магии, вражди, свади, ревност, гняв, разпри, разногласия, разцепления, 21завист, убийства
5:21 В някои ръкописи липсва: „убийства“.
, пиянство, оргии и други подобни. Казвал съм ви и пак ви казвам: които вършат това, няма да наследят Божието царство.
22 o  А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, 23 p  кротост, въздържание. Против такива няма закон. 24 q  Онези, които са Христови последователи, са разпънали плътта си заедно с нейните страсти и похоти. 25 r  Ако живеем според Духа, според Духа сме длъжни и да постъпваме. 26Да не се стремим към преходна слава, да не се дразним един друг и да не си завиждаме.
Copyright information for BulCont