Galatians 6

Отношението на християните един към друг

1 a  Братя, и да падне човек в някое прегрешение, вие, водените от Духа, поправяйте такъв с дух на кротост, като се пазите да не би и вие да бъдете изкушени. 2Един друг се подкрепяйте в изпитанията и така да изпълните Христовия закон! 3Защото който смята себе си за нещо, макар и да е нищо, той себе си мами. 4Нека всеки изпитва делата си. Тогава той ще се гордее сам пред себе си, а не пред другиго, 5защото всеки ще понесе своето бреме.

6 b  Наставляваният в Божието слово да дели всички блага с онзи, който го наставлява. 7Недейте се лъга – с Бога не можеш да се подиграеш. Каквото посее човек, това и ще пожъне. 8 c  Който сее в плътта си, от плътта ще пожъне тление, а който сее в Духа, от Духа ще пожъне вечен живот. 9Нека не се уморяваме да правим добро, защото навреме ще пожънем, стига да не се обезсърчаваме. 10И тъй, докато имаме време, нека правим добро на всички, а най-вече на своите по вяра.

Наставления към галатяните и благослов

11 d  Вижте колко много ви написах със собствената си ръка. 12 e  Тези, които искат да се понравят с обредна външност, те ви принуждават да се обрязвате, само за да не бъдат преследвани заради Христовия кръст. 13Защото и онези, които се обрязват, сами не спазват закона, но ви принуждават да се обрязвате, за да се похвалят с вашето обрязване. 14 f  А на мене да не ми дава Господ да се хваля освен с кръста на нашия Господ Иисус Христос, чрез който за мене светът е разпънат и аз за света. 15 g  Защото за последователите на Иисус Христос
6:15 В някои ръкописи липсва: „за последователите на Иисус Христос“.
нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, а новото творение.
16 i  На онези, които следват това правило – мир и милост на тях и на Божия Израил.

17 И нека вече никой не ми създава грижи, защото аз нося на тялото си раните на Господ
6:17 В някои ръкописи липсва: „Господ“.
Иисус.

18 Благодатта на нашия Господ Иисус Христос да бъде с вашия дух, братя. Амин.
Copyright information for BulCont