Genesis 10

Произходът на народите от Ной

1 a  Това е родословието на синовете на Ной – Сим и Яфет, на които след потопа им се родиха синове.

2 Потомци на Яфет: Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мешех и Тирас. 3Потомци на Гомер: Ашкеназ, Рифат и Тогарма. 4Потомци на Яван: Елиша, Таршиш, Китим и Доданим. 5От тях се разклониха островните народи в съответните им земи – всеки според езика си, според племето си в своята народност.

6 Потомци на Хам: Хуш, Мицраим, Пут и Ханаан. 7Потомци на Куш: Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтеха. Потомци на Раама: Шева и Дедан.

8 Хуш стана баща на Нимрод, който беше първият юначен мъж на земята. 9Той беше силен ловец пред Господ, затова се казваше: „като Нимрод, силен пред Господ“. 10Царството му първоначално обхващаше Вавилон, Ерех, Акад и Калне – в страната Сенаар. 11От тази страна излезе Ашур и изгради Ниневия, Реховот, Калах 12и Ресен, между Ниневия и Калах, който е голям град.

13 А от Мицраим се родиха Лудим, Анамим, Легавим и Нафтухим, 14Патрусим, Каслухим, от които излязоха филистимците, и Кафторим.

15 От Ханаан се родиха Сидон, първородният му, и Хет, 16Йевусей, Аморей, Гергесей, 17Евей, Аркей, Синей, 18Арвадей, Цемарей и Химатей. След това племената на ханаанците се разпръснаха, 19а ханаанските предели се простряха от Сидон до пътя към Герар, близо до Газа, и към Содом, Гомора, Адма и Цевоим, близо до Лаша. 20Тези са Хамовите потомци според племената им, според езиците им, в земите им, в народностите им.

21 И на Сим, баща на всички синове на Евер и по-голям брат на Яфет, също се родиха синове. 22Потомци на Сим: Елам, Ашур, Арфаксад, Луд и Арам. 23Потомци на Арам: Уц, Хул, Гетер и Маш.

24 От Арфаксад се роди Шела, а от Шела се роди Евер. 25Двама синове се родиха на Евер: името на първия беше Фалех, защото в неговите дни земята беше разделена, а името на брат му беше Йоктан. 26От Йоктан се родиха Алмодад, Шелеф, Хацармавет, Йерах, 27Хадорам, Узал, Дикла, 28Овал, Авимаил, Шева, 29Офир, Хавила и Йовав; всички те бяха потомци на Йоктан. 30Техните селища бяха от Меша към Сефар, докъм планината на изток. 31Тези са потомците на Сим според племената им, според езиците им, в земите им, в народностите им.

32 b  Това са племената на потомците на Ной според произхода им в техните народности. И от тях се разклониха други народи по земята след потопа.
Copyright information for BulCont