Genesis 11

Вавилонската кула

1 По цялата земя имаше един език и един говор. 2Когато хората потеглиха от Изток, те намериха равнина в земята Сенаар и се заселиха там. 3И си рекоха един на друг: „Елате, нека направим тухли и да ги изпечем на огън.“Така тухли им служеха за камъни, а смола – за вар. 4Тогава те казаха: „Елате, нека си построим един град и кула с връх до небето и да си спечелим име, за да не се пръснем по цялата земя.“

5 Тогава Господ слезе да погледне града и кулата, които хората градяха. 6И Господ рече: „Ето един народ са и всички имат един език, а такова нещо са започнали да правят; и няма да се откажат от това, което са замислили да извършат. 7Нека слезем и да смесим езика им, така че никой да не разбира езика на другия.“ 8И Господ ги разпръсна оттам по цялата земя; и те спряха да строят града. 9 a  Затова му е дадено името Вавилон, защото Господ смеси езика на цялата земя и оттам Господ ги разпръсна по цялата земя.

10 b  Ето родословието на Сим: Сим беше на сто години, когато му се роди Арфаксад, две години след потопа. 11След раждането на Арфаксад Сим живя петстотин години и му се родиха синове и дъщери.

12 Арфаксад живя тридесет и пет години и му се роди Сала. 13След раждането на Сала Арфаксад живя четиристотин и три години и му се родиха синове и дъщери.

14 Сала живя тридесет години и му се роди Евер. 15След раждането на Евер Сала живя четиристотин и три години и му се родиха синове и дъщери. 16Евер живя тридесет и четири години и му се роди Фалех. 17След раждането на Фалех Евер живя четиристотин и тридесет години и му се родиха синове и дъщери.

18 Фалех живя тридесет години и му се роди Рагав. 19След раждането на Рагав Фалех живя двеста и девет години и му се родиха синове и дъщери.

20 Рагав живя тридесет и две години и му се роди Серух. 21След раждането на Серух Рагав живя двеста и седем години и му се родиха синове и дъщери.

22 Серух живя тридесет години и му се роди Нахор. 23След раждането на Нахор Серух живя двеста години и му се родиха синове и дъщери.

24 Нахор живя двадесет и девет години и му се роди Тара. 25След раждането на Тара Нахор живя сто и деветнадесет години и му се родиха синове и дъщери.

26 Тара живя седемдесет години и му се родиха Аврам, Нахор и Аран.

27 Ето родословието на Тара: от Тара се родиха Аврам, Нахор и Аран. От Аран се роди Лот.

28 И Аран умря преди баща си Тара в земята, в която се роди – в Ур Халдейски. 29 c  Аврам и Нахор си взеха жени; името на Аврамовата жена беше Сара, а името на Нахоровата жена беше Милка, дъщеря на Харан, баща на Милка и на Иска. 30 d  А Сара беше безплодна и нямаше деца.

31 Тара взе сина си Аврам, внука си Лот, син на Аран, и снаха си Сара, жена на сина му Аврам, и излезе с тях от Ур Халдейски, за да отидат в ханаанската земя, но когато дойдоха в Харан, останаха там. 32А дните на Тара бяха двеста и пет години и Тара умря в Харан.
Copyright information for BulCont