Genesis 12

Историята на Авраам

( 12:1-25:18 )

Божият призив към Аврам

1 a  Тогава Господ призова Аврам: „Тръгни от своята земя, от своя род и от семейството на баща си и потегли към земята, която ще ти посоча.

2Аз ще направя да произлезе от тебе велик народ, ще те благословя и ще възвелича името ти и ти ще бъдеш щастлив. 3 b  Тези, които те благославят, Аз ще благословя, а онези, които те клеветят, ще предам на проклятие. Чрез тебе ще бъдат благословени всички земни племена.“

4Аврам тръгна, както му заповяда Господ, а заедно с него тръгна и Лот. При излизането си от Харан Аврам беше на седемдесет и пет години. 5Аврам взе със себе си жена си Сара, племенника си Лот, целия си имот, който бяха придобили, както и робите и робините си от Харан. Всички те странстваха за към ханаанската страна. Така дойдоха в страната Ханаан.

6 c  Аврам преброди тази земя до свещената дъбрава Море, близо до местността Сихем. Тогава тази земя беше населена от ханаанци. 7 d  А Господ се яви на Аврам и каза: „Тази земя Аз ще предам на твоето потомство.“Там Аврам издигна жертвеник на Господ, Който му се яви.

8Оттам той се насочи към планината, източно от Ветил, където разпъна шатрата си така, че Ветил оставаше на запад, а Гай – на изток. Там той издигна жертвеник на Господ и призова Господнето име. 9След това Аврам се вдигна и продължи пътя си на юг.

Аврам в Египет

10 e  Но в онази страна започна глад и Аврам потегли към Египет, за да намери там убежище, понеже гладът се беше усилил. 11А когато наближи Египет, той каза на жена си Сара: „Аз зная, че ти си красива. 12Щом египтяните те видят, ще разберат, че ти си моя жена. Тогава ще убият мене, а тебе ще оставят жива. 13Затова им кажи, че си ми сестра – и всичко ще бъде добре; ти ще спасиш живота ми.“

14Когато Аврам дойде в Египет, египтяните видяха, че жената е много красива. 15Видяха я и фараоновите придворни и започнаха да я хвалят пред фараона. И отведоха жената в двореца на фараона. 16Заради нея той се отнасяше добре към Аврам, който придоби дребен и едър добитък, осли, роби и робини, ослици и камили.

17Но Господ порази с тежки удари фараона, както и неговите близки заради Сара, жената на Аврам. 18Тогава фараонът повика Аврам и му рече: „Какво направи ти с мене? Защо не ми каза, че тя е твоя жена? 19Защо заяви: „Тя ми е сестра“? Аз я взех за жена. А сега ето ти жената. Вземи я и си върви.“ 20Фараонът определи роби, които изпратиха Аврам и жена му заедно с всичко, което беше придобил
12:20 В Септуагинта е добавено: „С него беше и Лот“.
.
Copyright information for BulCont