Genesis 13

Раздяла на Аврам и Лот

1 Така Аврам излезе от Египет и се отправи към Негев – сам той и жена му заедно с всичко, което беше придобил, както и Лот. 2Сега Аврам беше много богат с добитък, сребро и злато.

3 От юг той продължи да се придвижва до Ветил, до мястото, където по-напред беше шатрата му – между Ветил и Гай, 4 a  до мястото, където по-рано беше издигнал жертвеник. Там Аврам призова Господнето име.

5 Лот, който придружаваше Аврам, също притежаваше дребен и едър добитък, както и шатри. 6 b  Тази земя беше тясна, за да живеят заедно, понеже техният имот беше много голям и не можеха повече да живеят на едно място. 7Така възникна раздор между пастирите на Аврам и пастирите на Лот. А по това време в тази местност живееха ханаанци и ферезейци.

8 Затова Аврам каза на Лот: „Не бива да има раздор между мене и тебе, между моите и твоите пастири, защото сме роднини. 9Нали цялата тази земя е пред тебе? Нека се разделим. Ако ти отидеш наляво, аз ще отида надясно. Ако ти отидеш надясно, аз ще отида наляво.“

10 c  Лот видя, че цялата Йорданска долина чак до Сигор се напояваше с вода като Господния рай, като египетската земя. Това беше преди Господ да разори Содом и Гомора. 11Така че Лот избра цялата Йорданска долина и се отправи на изток. Така те се разделиха един от друг. 12Аврам се засели в ханаанската страна, а Лот се засели сред градовете на Йорданската долина, като разпъна шатри чак до Содом. 13А содомските жители бяха много порочни и грешни пред Господ. 14Господ каза на Аврам, след като Лот се отдели от него: „Огледай се! От мястото, където си сега, погледни на север и юг, на изток и запад.

15 d  Цялата тази земя, която виждаш, Аз ще дам на тебе и на потомството ти за вечни времена. 16 e  Потомството ти ще направя многочислено като пясъка, така че ако някой може да изброи земния пясък, тогава ще бъде изброено и твоето потомство. 17Стани, обходи тази земя надлъж и нашир, защото Аз ще я дам на тебе.“

18 f  И Аврам събра шатрата си, отиде и се засели в свещената дъбрава Мамрѐ, която е в Хеврон. Там той издигна жертвеник на Господ.
Copyright information for BulCont