Genesis 25

Авраамовото потомство от Хетура

25:1-4 ; 1 Лет. 1:32-33

1 a  А Авраам отново се ожени за друга жена на име Хетура. 2Тя му роди Зимран, Йокшан, Медан, Мадиам, Ишбак и Шуах. 3На Йокшан се родиха Шева и Дедан. Синове на Дедан бяха
25:3 В Септуагинта е добавено: „Рагуил и Навдеил“.
Ашурим, Летушим и Леюмим.
4А синове на Мадиан бяха: Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Елдага. Всички те бяха потомци на Хетура. 5Авраам предаде на Исаак всичко, каквото притежаваше. 6А на синовете от наложниците си Авраам даде подаръци и приживе ги изпрати на изток – далече от сина си Исаак, в източните земи.

Смърт и погребение на Авраам

25:12-16 ; 1 Лет. 1:29-31

7 Числото на годините на Авраамовия живот, колкото той поживя, беше сто седемдесет и пет години. 8Авраам почина, умря в честита старост, стар и сит на живот, и се прибра при своите праотци. 9Синовете му Исаак и Измаил го погребаха в пещерата Махпела, в нивата на Ефрон, син на хета Цохар, която е срещу Мамрѐ, 10 c  в нивата, която Авраам беше купил от хетите. Там бяха погребани Авраам и жена му Сарра. 11След смъртта на Авраам Бог благослови сина му Исаак. Исаак живееше при Беер-Лахай-Рои. 12 d  Ето родословието на Авраамовия син Измаил, когото Саррината робиня, египтянката Агар, роди на Авраам. 13Това са имената на синовете на Измаил според тяхното родословие: първородният на Измаил – Навайот, след него идват Кедар, Адбеел, Мивсам, 14Мишма, Дума, Маса, 15Хадад, Тема, Йетур, Нафиш и Кедма. 16Тези са синовете на Измаил, това са имената им – според поселищата им и според становете им; те са вождовете на дванадесетте им племена. 17Годините на Измаиловия живот бяха сто тридесет и седем години. Почина и той, умря и се прибра при своите предци. 18 e  А потомците му се заселиха в земите от Хавила до Сур, който е до границата с Египет, на път към Асирия, и се противяха на всички свои братя.

Исаак и Яков

( 25:19-36:43 )

Раждането на Яков и Исав

19 Това е родословието на Исаак, Авраамовия син. От Авраам се роди Исаак. 20Исаак беше на четиридесет години, когато взе за жена Ревека, дъщеря на арамееца Ватуил от Месопотамия, сестра на арамееца Лаван. 21Исаак се молеше на Господ за своята жена, защото тя беше бездетна. Господ се вслуша в молбата му и жена му Ревека зачена. 22Но децата в утробата ѝ започнаха да се удрят едно друго и тя рече: „Ако ще е така, защо ми са тогава?“И отиде да се допита до Господ.

23 f  Господ ѝ рече: „Два народа са в утробата ти и две племена ще произлязат от тебе. Единият народ ще стане по-силен от другия и по-големият ще служи на по-малкия.“ 24Дойде ѝ време да роди и се родиха две близначета. 25Първият излезе на бял свят целият космат, като кожа на звяр. Нарекоха го Исав. 26 g  След това се появи брат му, като се държеше с ръка за петата на Исав. Нарекоха го Яков
25:26 Евр. акев – пета.
. А Исаак беше на шестдесет години, когато те се родиха.
27Децата пораснаха. Исав стана човек, умел в лова, живееше по полето; а Яков беше кротък и живееше в шатри. 28Исаак повече харесваше Исав, защото неговият дивеч му се услаждаше, а Ревека обичаше повече Яков.

Исав продава първородството си

29Веднъж Яков беше приготвил ядене. Исав се завърна от полето много уморен. 30Исав каза на Яков: „Дай ми да ям от това червено ястие, защото съм много уморен.“Затова го нарекоха още Едом. 31В отговор Яков каза: „В замяна ти ми продай сега първородството си.“ 32Исав каза: „Ей, аз умирам от глад, защо ми е сега това първородство?“ 33 i  Яков продължи: „Най-напред ми се закълни.“Той се закле пред него и продаде първородството си. 34Тогава Яков даде на Исав хляб и гозба от леща. Той яде и пи, стана и си отиде. Така Исав презря първородството си.
Copyright information for BulCont