Genesis 26

Исаак и Авимелех

1 a  В страната отново настана глад като предишния, който се случи по времето на Авраам. Исаак отиде при филистимския цар Авимелех в Герар. 2 b  Защото Господ се яви пред него и каза: „Не отивай в Египет. Живей в страната, която ще ти покажа. 3 c  Остани в тази страна и Аз ще бъда с тебе и ще те благословя, защото на тебе и на твоето потомство ще предам всички тези земи и ще изпълня клетвата, с която се заклех на баща ти Авраам. 4Ще умножа потомството ти колкото небесните звезди и ще предам на потомството ти всичките тези земи. Чрез твоето потомство ще бъдат благословени всички народи по земята, 5понеже Авраам послуша гласа Ми и опази Моите повели: заповедите, наредбите и законите, дадени от Мене.“ 6И така, Исаак се засели в Герар.

7 d  Когато местните жители го попитаха за Ревека, той отговори: „Тя ми е сестра“, защото се боеше да каже, че му е жена, за да не го убият заради Ревека, понеже тя беше много красива. 8Но след като той беше престоял там много време, филистимският цар Авимелех, както гледаше през прозореца, видя, че Исаак се забавлява с жена си Ревека. 9Тогава Авимелех повика Исаак и попита: „Така, тя е била твоя жена. А ти защо каза: „Тя ми е сестра?“Исаак му отговори: „Защото се боях да не би да ме убият заради нея.“ 10Но Авимелех възрази: „Какво направи ти с нас? За малко някой от нас щеше да преспи с жена ти. Така ти щеше да ни въвлечеш в грях.“ 11Тогава Авимелех обяви пред народа си: „Всеки, който се докосне до този човек и до жена му, ще бъде предаден на смърт.“

12 Господ благослови Исаак: след като започна да сее жито в тази страна, той пожъна стократен урожай през онова лято. 13Така той се възвеличаваше все повече и повече, докато стана твърде велик. 14Той придоби толкова стада дребен и едър добитък, както и многобройна прислуга, че филистимците започнаха да му завиждат. 15Затова те сринаха и затрупаха с пръст всички водни кладенци, които бащините му роби бяха изкопали приживе на баща му Авраам. 16Тогава Авимелех каза на Исаак: „Махни се оттук, защото ти стана много по-силен от нас.“ 17Затова Исаак се вдигна оттам, разположи шатрите си в Герарската долина и се засели там. 18Исаак отново изкопа водните кладенци, които бяха изкопани приживе на баща му Авраам и които филистимците бяха затрупали след смъртта му. Тях той нарече със същите имена, с които ги беше нарекъл баща му. 19Докато Исааковите роби копаеха в долината, натъкнаха се на извор. 20Но герарските пастири се скараха с пастирите на Исаак и викаха: „Наша е водата.“Затова Исаак нарече кладенеца Есек заради тази препирня. 21След това изкопаха друг кладенец, за който също се скараха. Затова той го нарече Ситна. 22Тогава Исаак се придвижи оттам и изкопа друг кладенец, за който вече не се караха. Него пък нарече Реховот, защото, каза той, „сега Господ ни даде просторно място, за да се размножим по тази земя.“

23 Оттук той се върна във Вирсавия. 24В същата онази нощ Господ се яви пред него и каза: „Аз съм Бог на баща ти Авраам. Не бой се, защото Аз съм с тебе. Ще те благословя и ще размножа потомството ти заради Своя роб Авраам.“ 25Исаак издигна на това място жертвеник и призова Господнето име. Там той разположи шатрата си, а Исааковите роби изкопаха кладенец. 26 e  От Герар при него дойде Авимелех заедно с приятеля си Ахузат и военачалника си Фихол. 27Исаак ги попита: „Защо дойдохте при мене? Нали вие ме намразихте и прогонихте от вас?“ 28Те отговориха: „Виждаме, че Господ е с тебе и затова искаме да положим между нас и тебе клетва. Нека сключим с тебе договор, 29че няма да ни правиш зло, както и ние не сме те докоснали, а само ти правихме добро и те изпратихме с мир. Сега разбираме, че ти си благословен от Господ.“ 30Той им даде гощавка и те ядоха и пиха. 31А сутринта станаха рано и положиха клетва един пред друг. След това Исаак ги изпрати и те си отидоха от него с мир. 32В същия ден робите на Исаак дойдоха и му съобщиха за кладенеца, който изкопаха, като му казаха: „Открихме вода.“ 33Той нарече кладенеца Шева. Затова името на този град и до ден днешен е Беер-Шева.

Женитбата на Исав

34 f  На четиридесет години Исав се ожени за Йехудита, дъщеря на хета Беер, както и за Васемата, дъщеря на хета Елон. 35 g  Но те бяха горест за Исаак и Ревека.
Copyright information for BulCont