Genesis 34

Отмъщението на Якововите синове

1 Дина, дъщерята на Яков от Лия, излезе сред местните девойки. 2Видя я Сихем, синът на евееца Емор, княз на тази страна, грабна я, спа с нея и я озлочести. 3Той се привърза към Якововата дъщеря Дина, обикна девойката, като ѝ говореше с нежни слова. 4Тогава Сихем каза на баща си Емор: „Вземи ми тази девойка за жена.“ 5Яков разбра, че дъщеря му Дина е обезчестена. По това време синовете му пасяха добитъка в полето. Яков си замълча до пристигането им. 6След това Сихемовият баща Емор отиде при Яков, за да разговаря с него. 7А синовете на Яков се завърнаха от полето. Когато чуха за всичко това, тези мъже се огорчиха и пламнаха от гняв, защото той беше нанесъл безчестие на Израил, като озлочести Якововата дъщеря – нещо, което не трябваше да става.

8 И така, Емор влезе в разговор с тях: „Синът ми Сихем се е привързал към девойката. Моля ви, дайте му я за жена. 9Сродете се с нас – давайте ни вашите дъщери, а вземайте си нашите дъщери. 10Живейте съвместно с нас. Тази земя е пред вас. Можете да се заселите, да търгувате в нея и да придобивате собственост в нея.“ 11А Сихем каза на нейния баща и на братята ѝ: „Само да спечеля благоволение пред очите ви – ще дам, каквото и да ми кажете. 12Искайте от мене най-скъпия откуп и най-богатите дарове – ще дам, каквото и да ми кажете, само ми дайте девойката за жена.“

13 На това Якововите синове отговориха на Сихем и на баща му Емор с хитрост – нали той беше обезчестил сестра им Дина. 14Затова те им казаха: „Не можем да направим това – да дадем сестра си на необрязан мъж, защото това е позорно за нас. 15Само с това условие ще се съгласим с вас, ако вие станете като нас – да обрязвате всеки от мъжки пол сред вас. 16Тогава ще ви даваме нашите дъщери и ще си вземаме вашите дъщери, ще се заселим сред вас и ще бъдем един народ. 17Ако ли не се съгласите да се обрежете, ще вземем девойката и ще си отидем.“

18 Тези думи допаднаха на Емор, както и на Еморовия син Сихем. 19Младежът веднага изпълни това, понеже обичаше дъщерята на Яков. А той беше най-уважаваният човек в бащиния си дом. 20Емор и синът му Сихем дойдоха при портите на своя град. Те заговориха към градските жители: 21„Тези хора са миролюбиви към нас. Затова нека се заселят в земята ни и нека търгуват в нея. В тази земя място за тях има много. Нека вземаме дъщерите им за жени и да им даваме нашите дъщери. 22Тези хора се съгласяват да живеят с нас и да станат с нас един народ само при едно условие – да бъде обрязан сред нас всеки от мъжки пол така, както и те са обрязани. 23Няма ли да станат наши техните стада, имуществото и всичкият им добитък? Само да се съгласим с тях и те ще живеят заедно с нас.“ 24Всички, които се събираха при градските порти, послушаха Емор и сина му Сихем. Така беше обрязан всеки от мъжки пол, както и всички, които се събираха при градските порти.

25 А на третия ден, докато още боледуваха, двамата синове на Яков, братя на Дина – Симеон и Левий, взеха мечовете си, нападнаха дръзко града и избиха всички от мъжки пол. 26С меч убиха също и самия Емор и сина му Сихем. А Дина грабнаха от Сихемовия дом и си тръгнаха. 27Синовете на Яков се спуснаха при убитите и оплячкосаха града, понеже сестра им беше обезчестена. 28Те заграбиха дребния и едрия добитък, ослите и каквото намериха в града и по полето, 29както и цялото богатство на градските жители. Откараха в плен всичките им деца и жените им, като разграбиха всичко, каквото имаше по къщите. 30Тогава Яков упрекна Симеон и Левий: „Навлякохте ми беда, понеже ме направихте ненавистен за местните жители – ханаанци и ферезейци. Аз имам малко хора. А те ще се обединят против мене, ще ме поразят, ще убият мене и целия ми род.“ 31А те отговориха: „Нима бива да постъпват със сестра ни като с блудница?“
Copyright information for BulCont