Genesis 38

Юда и снаха му Тамар

1 В онова време Юда се отдели от братята си и се засели близо до одоламитеца Хира. 2Там Юда видя дъщерята на един ханаанец, който се казваше Шуа. Той я взе за жена и заживя с нея. 3Тя зачена и роди син, когото Юда нарече Ир. 4И тя пак зачена, отново роди син и той го нарече Онан. 5И третия път роди син и го нарече Шела. Когато тя го роди, Юда беше в Хезив. 6И Юда взе за първородния си син Ир жена на име Тамар. 7Ир, първородният син на Юда, вършеше беззакония и Господ го погуби. 8 a  Тогава Юда рече на Онан: „Иди при братовата си жена и с правото на девер се ожени за нея, за да оставиш потомство на брат си.“ 9Онан знаеше, че потомството няма да бъде негово, и затова, когато беше с братовата си жена, правеше така, че да не създаде потомство на брата си. 10Неговата постъпка беше грях пред Господа и Той погуби и него. 11А Юда каза на снаха си Тамар: „Живей като вдовица в бащиния си дом, докато порасне синът ми Шела.“Той се опасяваше Шела да не умре като братята си. А Тамар се върна и заживя в бащиния си дом. 12Мина много време и дъщерята на Шуа, жената на Юда, умря. След като Юда се утеши, замина с приятеля си, одоламитеца Хира, за Тамна, където стрижеха добитъка му. 13Съобщиха на Тамар: „Ето свекърът ти отива в Тамна да стриже добитъка си.“ 14И тя съблече дрехите на вдовица, забради се и се забули, и седна при портите на Енаим, на пътя за Тамна. Направи това, защото видя, че Шела беше вече пораснал, а тя все още не беше му дадена за жена. 15Юда я видя и я помисли за блудница, защото беше забулила лицето си. 16Отби се от пътя си и се приближи до нея с думите: „Искам да бъда с тебе.“Той не знаеше, че тази жена е снаха му. А тя го попита: „Какво ще ми дадеш, ако бъдеш с мене?“ 17Той отговори: „Ще ти пратя едно козле от стадото.“А тя отвърна: „Остави ми залог, докато го изпратиш.“ 18„Какъв залог да ти дам?“– попита той. Тя отговори: „Печата с връвта, на която виси, и тоягата, която носиш.“Той ѝ ги даде и заживя с нея. А тя зачена от него. 19Тогава стана и си тръгна, прибра се, разбули се и облече отново дрехите си на вдовица. 20А Юда изпрати козлето по одоламитеца, своя приятел, който трябваше да прибере залога от жената, но той не я намери. 21И попита местните жители: „Къде е блудницата, която беше край пътя в Енаим?“Но те отговориха: „Тук никога не е имало блудница.“ 22Тогава той се върна при Юда и му каза: „Не я намерих. Пък и местните жители казаха, че там не е имало никога блудница.“ 23Юда рече: „Нека си ги задържи, за да не станем за подигравка. Ето пращах ѝ това козле, но ти не я намери.“ 24След около три месеца съобщиха на Юда: „Снаха ти Тамар е блудствала и заченала от това.“Юда каза: „Изведете я и я изгорете!“ 25Но когато я поведоха, тя прати да кажат на свекъра ѝ: „Аз заченах от онзи, чиито са тези неща.“И добави: „Познай чий е този печат с връвта и тоягата.“ 26Юда ги позна и рече: „Тя постъпи справедливо с мене, защото аз не я дадох на сина си Шела, за да бъде с нея.“ 27Когато дойде време Тамар да ражда, се оказа, че в утробата ѝ има близнаци. 28При раждането се показа първо ръка. Бабата върза на ръката червена нишка и каза: „Това излезе първо.“ 29 b  c  Но то върна ръката си и излезе братчето му. Бабата възкликна: „Е, ти как си прокара пътя!“И затова го нарекоха Фарес
38:29 Еврейският корен на името Фарес съдържа идеята за „пробивам“, „разкъсвам“, „прокарвам“.
.
30После излезе братчето му с червената нишка на ръката. Него нарекоха Зара.
Copyright information for BulCont